Piąta Niedziela Wielkiego Postu

 

18 marca 2018 r.

 

1.   W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

 

2.   Dziś kończymy nasze rekolekcje wielkopostne. Sporo osób skorzystało z rekolekcji. Bogu nie będą dzięki za te dni łaski. Przez 3 dni spowiadało 12 kapłanów. Chorych w domach odwiedziliśmy 8 osób, owoc duchowy tych rekolekcji to 321 komunii w I dniu, 348 w drugim i w trzecim dniu 384. Ks. Zbigniewowi Chmielewskiemu składam z głębi serca szczere podziękowanie za te rekolekcyjne przemyślenia i pouczające nauki płynące z serca, zrozumiałe dla każdego i przygotowanie naszej parafii do świąt zmartwychwstania Pańskiego. Życzę księdzu dużo sił, zdrowia oraz błogosławionych, pełnych pokoju świąt wielkanocnych. Niech Bóg we wszystkim błogosławi.

 

3.   Inny sposobem przygotowania do Wielkanocy jest uczestniczenie w nabożeństwach okresowych: Droga Krzyżowa i Gorzkich Żalach.

 

4.   Z pomocą na rekolekcje przyszło 9 osób. Dziękujemy za ten dar serca. W sposób szczególny dziękuję Pani Krystynie Narbutowicz właścicielce piekarni w Węgorzewie za tak hojną pomoc już od wielu lat.

 

5.   Bóg zapłać Pani Marii, Jadwidze, Halinie i Elżbiecie za przygotowanie posiłków dla księży, którzy spowiadali, to był duży wkład w te rekolekcje.

 

6.   Panu Wójtowi dziękuję serdecznie za udostępnienie autokarów do przywiezienia dzieci i młodzieży na rekolekcje.

 

7.   Dziękuje Dyrektorom szkoły i nauczycielom, katechetom, ks. Adrianowi za opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Dziękuję a przygotowanie tekstów liturgicznych czytań i modlitwy wiernych.

 

8.   Dziękuję parafialnemu Oddziałowi Caritas za pomoc w rozprowadzaniu dewocjonaliów na cele charytatywne.

 

9.   W dowód wdzięczności za wszystkich zostanie odprawiona Msza św. 22 marca o godz. 7.00.

 

10.                Jutro przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i patrona Kościoła.

 

11.                Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

 

12.                 Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy św. pobłogosławimy palmy. Przed sumą o godz. 11.50 zgromadzimy się przed kościołem, ska∂ wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

 

13.                Dla dzieci ogłaszamy konkurs na palmy.

 

14.                Rozprowadzane są kartki świąteczne i drobne dewocjonalia na cele charytatywne.

 

15.          W Niedziele Palmową uczestniczyć będziemy w Drodze Krzyżowej w plenerze ulicami o godz. 15.00. Odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego i udamy się na Drogę Krzyżową. Proszę braci strażaków do asysty przy krzyżu.

 

16.                Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i obejścia wokół kościoła mieszkańcom Wysokiej Góry dla 8 osób. Dziękujemy też za zamówioną Msze św., która zostanie odprawiona 4 września o godz. 7.00 i za ofiarę złożoną na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 

17.                Do sprzątania kościoła na sobotę 24 marca prosimy mieszkańców Rydzówki i Suchych Dołów.

 

18.                Niech św. Józef opiekuję się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

 

19.                Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i przystrojenie ołtarzy w kościele łożyli: Surwiły, Chojnica, Leśniewo, Siniec, Kąty, Kolkiejmy, Brzeźnica, Wysoka Góra, Solanka i od osób pojedynczych: Wołejszo Wanda, Wardak, Żuk, Bagińska kolonia Srokowa, Rudź Silec, Pietrzak Księży Dwór, Orłowska Halina, Fentoń Szczeciniak, Radawiec Danuta, Kozłowska i Pigocka, Rutkowska kolonia Srokowo. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

 

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

 

11 marca 2018 r.

 

1.   Dzisiejsza już czwarta niedziela wielkiego postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Letare, czyli radości. Widzimy to nawet w zmianie fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłki.

 

2.   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00- zechciejmy choć raz być na tym nabożeństwie pasyjnym.

 

3.   Msze św. od poniedziałku do środy będą odprawiane rano i wieczorem.

 

4.   Jutro zgodnie z ustaleniem po Mszy św. wieczorowej spotkanie z Akcją Katolicką. Zapraszamy sympatyków i uczestników. Omawiany będzie temat o Ojcu Pio.

 

5.   We wtorek 13 marca spotkanie z parafialnym oddziałem Caritas po Mszy św. wieczorowej.

 

6.   W czwartek tj. 15 marca rozpoczynamy nasze rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do niedzieli włącznie. Zachęcamy parafian do udziału w rekolekcjach i prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji. Każde dzieło omodlone wyda owoce.

 

7.   Program jest dobrze znany, ale dla przypomnienia podajmy porządek naszych rekolekcji.

 

8.   Msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla dorosłych o godz. 10.00 i 17.00 z tym że w piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa, a po niej o godz. 17.30 Msza św.

 

- dla dzieci w czwartek i piątek o godz. 8.30, a w sobotę o godz. 12.00.

 

- dla młodzieży w czwartek, piątek i sobotę o godz. 12.00.

 

9.   Droga krzyżowa w piątek o 8.15 dla dzieci, o godz. 11.30 dla młodzieży i o godz. 17.00 dla dorosłych.

 

10.         W sobotę po Mszy św. wieczorowej spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

 

11.      Spowiedź przez 3 dni na 15 min przed Mszą św. i w czasie każdej Mszy św. Codziennie z pomocą będzie 4 kapłanów. Korzystajmy przez te 3 dni, bo w niedziele nie będzie okazji do spowiedzi.

 

12.                Chorych w domach odwiedzimy w sobotę od godz. 14.00. przyjmujemy zgłoszenia do chorych w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

13.                Dowóz dzieci i młodzieży na rekolekcje tak jak w latach ubiegłych.

 

14.                Kto może prosimy o pomoc do kuchni na czas trwania rekolekcji . Bóg zapłać już dla 3 rodzin za pomoc.

 

15.                W Brzeźnicy będzie 1 spotkanie w czwartek o godz. 14.30.

 

16.                Zakończenie rekolekcji w niedzielę 18 marca, z udzielenie błogosławieństwa apostolskiego z odpustem zupełnym na każdej Mszy św. oraz na dojeździe w Sińcu o godz. 14.30.

 

17.                Rozprowadzane są świece wielkanocne paschaliki, kartki świąteczne i buteleczki na wodę święconą na cele charytatywne.

 

18.                Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, WPiS , a dla tych co nie odebrali jest Arka, Różaniec, Droga, Rycerz Niepokalanej, Cuda i łaski.

 

19.                Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Srokowskiego Dworu. Do sprzątania było 6 osób. Bóg zapłać za zamówioną Mszę św. która zostanie odprawiona 3 września o godz. 7.00.

 

20.                Na 17 marca prosimy do sprzątania kościoła mieszkańców Wysokiej Góry od godz. 13.00

 

21.                We wtorek, 13 marca przypada 5 rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

 

22.                Bóg zapłać za ofiary złożone od Bożego Grobu dla Migus Ireny dla rodziny Kwiatoń i Góreckiej Eugenii.

 

23.                Solenizantom i jubilatom życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.

 

 

24.                Zmodernizowaliśmy instalację nagłaśniającą w kościele (wzmacniacz, mikrofony, nowe przewody), wzmacniacz przenieśliśmy już do zakrystii. Bóg zapłać Andrzejowi Wereda za tyle włożonej pracy i serca, aby wszystko dobrze zgrać.

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

1.   W trzecią niedzielę wielkiego postu Chrystus uświadamia na, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg i trzeba zatroszczyć się by była on dla Niego godnym mieszkaniem.

2.   Dziś 4 marca czcimy św. Kazimierza polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji, ani  rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stawać się też drogą do świętości.

3.   Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca po sumie spotkanie ze wspólnotą różańcową.

4.   Rozważając Mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na drogę krzyżową w piątki o godz. 17.00 i Gorzkie żale w niedzielę o g. 17.00.

5.    Msze święte w tym tygodniu będą rano i wieczorem.

6.   W czwartek 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Chodź świecka uroczystość pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w kościele i w rodzinie.

7.   Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 15-18 marca. Są wydrukowane programy rekolekcyjne i wyłożone w kruchcie kościoła.

8.   Zachęcamy do lektury pracy katolickiej jest: Gość Niedzielny, Arka, Droga, Różaniec, Misyjne Drogi i dla tych o nie odebrali Cuda i Łaski i Dominik.

9.   Dzisiaj możemy też nabyć naszą gazetkę parafialną na miesiąc marzec.

10.                Od przyszłej niedzieli tj. 11 marca rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie dla dzieci kl. III dzieci komunijnych. Spotkania odbywać się będą o godz. 10.00

11.                Jeden z najprzedniejszych dobrych uczynków to jałmużna postna. Oprócz skarbonek, które były wzięte do naszych domów, pod chórem zgaduje się ogólna skarbonka z napisem: „Jałmużna Wielkopostna”.

12.                Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas rozprowadzają paschaliki wielkanocne, kartki świąteczne na cele charytatywne. Można nabyć płytę Dwie Korony, muzyka Filmowa Robert Janson. Kupując płytę wspierasz rodziny dotknięte wojną w Syrii. Rodzina rodzinie.

13.                Bóg zapłać Panu Kowalskiemu stolarzowi za zrobienie i ofiarowanie półki do umiejscowienia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

14.                Przymierzamy się do zmodernizowania instalacji nagłaśniającej w kościele, zakupiono nowy wzmacniacz, który ma więcej wejść na mikrofony- Cena 3 816 zł.

15.                Bóg zapłać za złożoną ofiarę na potrzeby kościoła dla Pani Krystyny Kontakiewicz i rodzinie Fejter z Wyskoku

16.                Solenizantom i jubilatom życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.

17.                Bóg zapłać za posprzątanie kościoła dla mieszkańców Wilczyn oraz za zamówioną Mszę św., która zostanie odprawiona 14 września o 17.00.

18.                Do sprzątania na sobotę 10 marca prosimy mieszkańców Srokowskiego Dworu.

19.                Puszka z ubiegłej Niedzieli Ad Gentes na pomoc polskim misjonarzom wyniosła 600 zł

20.                Bóg zapłać za złożoną ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego dla Janiny Pietrzyk.

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

24 LUTY 2018

 

1.   Dzisiejsza niedziela „Ad Gentes” jest dniem modlitw, postu i solidarności z misjonarzami. Dziś otaczamy ich modlitwą i wspieramy dzieła charytatywne, edukacyjne i ewangelizacyjne na misje. Pomagam misjonarzom po przez Dzieł Pomocy Ad Gentes, które już od 11 lat troszczy się o misjonarzy z Polski. Dzięki darczyńcom każdego roku może ono wspierać finansowo projekty na misjach. W tamtym roku zbudowano już kilka studni i 2 szkoły. Wyposażono w konieczne lekarstwa misyjne przychodnie zdrowia. Dzięki pomocy materialnej z polski istnieją przedszkola, szkoły i świetlice dla najuboższych dzieci w Afryce i Ameryce łacińskiej. Ofiarami do puszek wspieramy dzisiaj misjonarzy i wielkie dzieł misyjne.

2.   W II niedziele Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec wskazując na Jezusa mówi: „To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”

3.   Trwajmy w Wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać Mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.00, a Gorzkie Żale o godz. 17.00 w niedzielę.

4.   W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, dlatego o godzinie 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy.

5.   I piątek miesiąca 2 marca okazja do spowiedzi świętej od godz. 16.30. starajmy się w tym dniu przyjąć komunie świętą wynagradzającą za nasze grzechy.

6.   W I sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści.

7.   Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

8.   Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 15-18 marca.

9.   Katecheza przedmałżeńska odbywa się w soboty o godz. 16.00.

10.                Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Miłujcie się, Droga, Cuda i Łaski, Apostolstwo Chorych, Mały Gość Niedzielny.

11.                Są Dobre Nowiny – bezpłatna gazeta ewangelizacyjna. Do wzięcia w kruchcie kościoła lub zakrystii.

12.                Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas rozprowadzają paschaliki wielkanocne, kartki świąteczne na cele charytatywne. Można nabyć płytę Dwie Korony, muzyka Filmowa Robert Janson. Kupując płytę wspierasz rodziny dotknięte wojną w Syrii. Rodzina rodzinie.

13.                Są w kruchcie kościoła do wzięcia skarbonki na wielki post „Jałmużna Postna”.

14.                Wydrukowane i wyłożone są programy rekolekcji wielkopostnych. Każdy wychodząc z kościoła może wziąć program do domu zanieść sąsiadom, znajomym.

15.                Bóg zapłać mieszkańcom Skandławek za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę, oraz zamówioną Msze świętą, która zostanie odprawiona 18 czerwca o godz. 18.00.Do sprzątania było 7 osób.

16.                Do sprzątania kościoła na 3 marca (sobotę) prosimy mieszkańców Wilczyn.

17.                Na potrzeby kościoła w tym tygodniu wpłynęły ofiary od Mirosławy Kiełbasa z Leśniewa i druga ofiara również z Leśniewa bezimienna. Bóg zapłać za te wsparcie materialne na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

18.                Niech przemieniony Chrystus błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

18 luty 2018 r.

 

1.  W pierwszą Niedziele Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazała nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

2.  Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwa drogi krzyżowe zapraszamy w piątek o godz. 17.00, a na gorzkie żale w niedzielę o 17.00.

3.  Dziś o godz. 10.00 katecheza dla kandydatów do bierzmowania (w sali katechetycznej przy zakrystii).

4.  Za tydzień przypada niedziela Ad Gentes- Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Będzie zbiórka do puszek na Fundusz Misyjny.

5.  Msze  św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

6.  Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędzie się w dniach 15-18 marca.

7.  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny nr marcowy, Droga, Miłujcie się, Apostolstwo Chorych. Dla tych co nie odebrali jest Arka i Cuda i Łaski.

8.  Katecheza przedmałżeńska odbywa się w soboty o godz. 16.00. Zgłosiły się na razie 2 pary.

9.  Od dzisiaj przedstawiciele parafialnego oddziału Caritas rozprowadzają paschaliki i Wielkanocne i kartki świąteczne na cele charytatywne. Można nabyć płytę Dwie Korony Muzyka filmowa Roberta Jonsona, kupując płytę wspieramy rodziny w Syrii, Rodzina rodzinie.

10.              Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Kolkiejm oraz za zamówione 2 Msze św. 1 będzie odprawiona 23 IV o 7 rano a druga Do sprzątania było 5 osób.

11.              Do sprzątania kościoła na 24 lutego prosimy mieszkańców Skandławki.

12.              Za tydzień w sobotę 24 lutego katecheza parafialna dla kl. III komunijnych o godz. 16.00.

13.              Jeden z najprzedniejszych dobrych uczynków to Jałmużna Postna wyłożone są w kruchcie kościoła Skarbonki na Wielki Post. Niech ta skarbonka znajdzie się w naszych rodzinach. Robią umartwienie i rezygnując z jakiejś przyjemności w Wielkim Poście złóż ofiarę do tej skarbonki. Twoja jałmużna pomóc może w leczeniu osób starszych (seniorów). Skarbony te założymy w W. Sobotę przy poświęceniu pokarmów na stół Wielkanocny.

14.              Bóg zapłać uczestnikom i sympatykom Akcji Katolickiej za przyjście na spotkanie w dniu 15 lutego. Było nas razem z księżmi 9 osób. Katecheza poświęcona była Duchowi Świętemu. Hasło tego roku Jesteście napełnieni Duchem Świętym. Artykuł ten ukarze się również w naszej gazetce parafialnej w marcu. Cieszę się , że nowi członkowie dołączyli w szeregi Akcji Katolickiej. Bóg zapłać za piękne świadectwo wiary.

15.              Pamiętajmy i solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece.

16.           W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności 4 osoby z naszej parafii Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

17.     Na potrzeby Kościoła w tygodniu wpłynęły ofiary od Roberta Łaniusz 50 zł z Kosakowa i Heleny Odojewskiej 100 zł z Solanki. Bóg zapłać za te wsparcie materialne na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

18.              Dziękuję również za pomoc na rzecz naszej parafii dla Leona Wołos.

19.     W poniedziałek 19 IV o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza św. o powrót do zdrowia Stanisławy do Klubu Seniora Niezapominajka.

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

11 LUTY 2018

               

1.    Chrystus, oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nasz oczyścić z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.

 

2.    Dzisiaj w światowy Dzień Chorego na Mszy św. o godz. 12.00. Udzielimy Sakramentu chorych namaszczenia. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej.

 

3.    Dzisiaj w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otoczmy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający i umacniający w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.

 

4.    Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wiele milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.

 

5.    W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz. 10.00 i 17.00. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. A rozpoczęciem 60 roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

 

6.    W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy św. dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.

 

7.    Już teraz zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: Droga krzyżowa w piątki o g. 17.00. a Gorzkie żale w niedzielę o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym.

 

8.    W Wielkim Poście o ile będą chętni planujemy zorganizować katechezę przedmałżeńską spotkania odbywałyby się raz w tygodniu w soboty o 16.00. Pierwsze spotkanie 17 lutego. Zachęcamy chętnych do udziału, aby później nie było problemu przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa. Skoro jest taka możliwość korzystajmy.

 

9.    W dalszym ciągu przypominamy że w soboty o g. 10.00 są spotkania dla ministrantów i kandydatów na ministranta. Cieszymy się, że jest trochę kandydatów. Liczymy na innych. Do odważnych świat należy. O ile rodzice pomogą, to można liczyć że nie zabraknie do służby przy ołtarzu Najwyższemu Panu Jezusowi. Pan Bóg nie poskąpi wtedy swojej łaski i błogosławieństwa.

 

10.Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Wieczorem nie będzie Mszy św. w poniedziałek , ze względu na konferencje dla kapłanów w Olsztynie.

 

11.15 lutego w czwartek odbędzie się spotkanie z uczestnikami i sympatykami akcji katolickiej po Mszy św. wieczorowej. Zapraszamy również i tych parafian, których zachęcaliśmy po kolędzie, aby włączyli się w szeregi Akcji Katolickiej.

 

12.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Jegławek gr V oraz za zmówioną Msze św., która zostanie odprawiona 17 IV o g. 18.00. Do sprzątania było 5 osób.

 

13.Do sprzątania kościoła na sobotę 17 lutego prosimy mieszkańców Kolkiejm.

 

14.Ustawicznie zachęcamy do czytania i korzystania z prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Cuda i Łaskie, WPiS. Dla tych co nie odebrali Arka, Różaniec, Droga, Mały Gość Niedzielny.

 

15.Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego.   

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

4 LUTY 2018R.

 

1.   Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.

 

2.   Dzisiaj po sumie spotkanie ze wspólnotą różańcową z pierwszej niedzieli miesiąca.

 

3.   Jutro, we wspomnienie św. Agaty, zgodnie z tradycją po każdej Mszy św., pobłogosławimy chleb.

 

4.   Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

 

5.   W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako światowy Dzień Chorego. Na Mszy św. z udzielaniem sakramentu chorych zapraszamy na g. 12.00. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do kościoła. Osoby, które przyjmą sakrament chorych złożą karteczki na ołtarzu bocznym ( na karteczce imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania potrzebne do wpisu do księgi chorych.

 

6.   Za tydzień w niedzielę zbiórka tacy na seminarium Duchowne. Do parafii przyjedzie kleryk.

 

7.   Bóg zapłać za pomoc w rozebraniu żłóbka i dekoracji w kościele rodzicom dzieci komunijnych. Dziękuję też za sprzątnięcie kościoła, kwiaty i złożoną ofiarę na Msze św., która zostanie odprawiona 13 kwietnia o 7.00. Do pomocy było 12 osób. Dziękuję też za pomoc ks. Wikaremu, Stanisławowi i Wiesławowi, Stanisławowi Pietrzykowi, Józefowi Teper, Pani Marii, Januszowi Turzańskiemu i jego pomocnikom.

 

8.   Do sprzątania na 10 lutego sobotę prosimy mieszkańców Jegławek gr V ostatni i kolonia Jegławek.

 

9.   1 lutego zakończyliśmy kolędę w tym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy nas przyjęli. Bóg zapłać za otwarci drzwi domów i mieszkań; za życzliwość, gościnność i za złożone ofiary. Ponad 50% parafian złożyło ofiary na potrzeby kościoła. Niektóry już od wielu lat nie składają chodź by symbolicznej ofiary. Za wszystkich parafian trzeba płacić podatek do Urzędu Skarbowego, na Kurie i Seminarium Duchowne  od ilości mieszkańców, bez względu na to czy ktoś składa ofiarę czy też nie. Tym bardziej wszystkim parafianom, którzy wspierają potrzeby kościoła z głębi serca dziękujemy. Najwięcej mieszkań w tym roku było zamkniętych w Szczeciniaku nowe budownictwo i w Solance stare budownictwo. Ale były też piękne przykłady gdy ktoś nie mógł przyjąć księdza- przychodził, zgłaszał, proponował odwiedziny w innym czasie, niektórzy też dzwonili telefonicznie usprawiedliwiając swoją nieobecność. Za te piękne przykłady dziękujemy. Dużo osób na kolędzie zamówiło Msze św., sporo też zapisało się na adorację NS w W. Piątek i W. Sobotę. Zastrzeżeń, pretensji nie było.

 

10.                Jest prasa katolicka, do korzystania z której ustawicznie zachęcamy. Jest Gość Niedzielny, Droga, Arka, WPiS. Dla tych co nie odebrali jest Różaniec, Cuda i Łaski. Jest jeszcze nasza gazetka parafialna na luty.

 

11.                Po za kolędą na potrzeby kościoła tegoroczne prace wpłynęły ofiary:  Stanisław i Agnieszka Duda i od Wandy Wołejszo. Bóg zapłać.

 

12.                Bóg zapłać Pani Annie za przygotowanie gabloty w kruchcie kościoła.

 

13.                Ks. Bp Cyryl z Rzymu będąc na audiencji u Ojca św.  przesyła pozdrowienia i zapewnia o pamięci modlitewnej. Odprawił też Msze św. w intencji naszej wspólnoty parafialnej.

 

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

28 STYCZNIA 2018R.

 

1.    Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od złego. Jest Panem świata duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.

 

2.    Dzisiaj, w Światowym Dniu Trędowatych, Kościół modli się i wspiera dotkniętych tą chorobą, która nadal, mimo wieloletnich zabiegów, zbiera obfite śmiertelne żniwo.

 

3.    W tym tygodniu w piątek święto Ofiarowania Pańskiego. Święto Matki Bożej Gromnicznej. Uobecniamy w tym dniu wydarzenia związane z przyniesieniem do świątyni jerozolimskiej Dzieciątka Jezus i Ofiarowania Go Bogu. Tradycyjnie przychodzimy na Mszę z gromnicami, które będą w czasie liturgii poświęcone. Z tym świętem związany jest dzień życia konsekrowanego.

 

4.    Msze św. 2 lutego będą odprawiane o godz. 10.00, 16.00 i 17.00.

 

5.    Dla dzieci komunijnych Msza św. o godz. 16.00 z poświęceniem świec komunijnych.

 

6.    Msze św. od wtorku do czwartku wyłącznie będą rano, a w poniedziałek i sobotę rano i wieczorem.

 

7.    Przeżywać będziemy  również I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca wraz z odpowiednimi nabożeństwami.

 

8.    W I czwartek- modlitwy o powołania kapłańskie po Mszy św. rannej.

 

9.    W I piątek spowiedź na każdej Mszy św.

 

10.W sobotę- nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. W tym tygodniu z okazji wspomnienia św. Błażeja na Mszy Św. rannej i wieczornej można przyjąć specjalne błogosławieństwo chroniące przed chorobami gardła.

 

11.Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej. Jest Różaniec, Gość Niedzielny (w Gościu jest też artykuł o naszej parafii o przeglądzie Kolęd i Pastorałek). Jest też Rycerz, Cuda i Łaski i dla tych co nie odebrali jest Droga.

 

12.Włożone jest w kruchcie kościoła pismo Dobre Nowiny na styczeń.

 

13.W kruchcie kościoła możemy nabyć świece woskowe i zwykłe oraz okapniki na świece, kropidła na kolędę i komplety kolędowe.

 

14.Kolęda dobiega końca w czwartek ostatni dzień. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie kapłanów. W tym tygodniu chcemy jeszcze odwiedzić parafian:

 

·      29 stycznia poniedziałek- Szczeciniak od godz. 10.00 i od godz. 15.30 ul. Chopina.

 

·      30 stycznia wtorek ul. Ogrodowa od 10.00 i Solanka nowe budownictwo bloki od godz. 15.00

 

·      31 stycznia środa Solanka Stare budownictwo od godz. 10.00

 

·      1 lutego Skandławki od godz. 10.00 Kolkiejmy od godz. 15.00 i ul. Szkolna od godz. 15.00

 

Kolęda wyznaczona jest dla 2 kapłanów. Do poszczególnych miejscowości prosimy o przysłanie pojazdu na wyznaczoną godzinę.

 

15.Na sobotę 3 lutego na godz. 10.00 prosimy rodziców dzieci komunijnych do pomocy w rozebraniu choinek i dekoracji kościoła, żłóbka i sprzątnięcie kościoła.

 

16.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedziele mieszkańcom Jegławek gr IV. Do sprzątania było 7 osób. Bóg zapłać za zamówioną Msze św., która zostanie odprawiona 12 kwietnia o godz. 7.00.

 

17.Niech Jezus, ochrania i strzeże Solenizantów i Jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

18.Dzisiaj też możemy nabyć naszą gazetkę parafialną na miesiąc luty.

 

19.Dzisiaj w Domu Kultury o godz. 13.00 rozpoczyna się przegląd kolęd i pastorałek już 19-sty międzygminny, który potrwa około 3 godzin.

 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

21 stycznia 2018r.

 

1.  Dzisiaj o 10.00 spotkanie z rodzicami klas III dzieci komunijnych.

 

2.Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zachęcamy do udziału w modlitwach o jedność chrześcijan.

 

3.   Dzisiaj przypada dzień Babci, a jutro dzień Dziadka.

 

4. W piątek przypada w Kościele Dzień Islamu. Poznanie innych kultur i religii pomaga w przezwyciężaniu podziałów i nienawiści. Prośmy jedynego Boga, który na różne sposoby objawia się ludziom, o pokój i braterstwo w świecie.

 

5.   Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane tylko rano.

 

6.   Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, aby w ten sposób, aby w ten sposób pogłębić swoją wiedzę religijną i ożywić wiarę. Jest Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny na luty, Cuda i Łaski, Droga, Dominiki i Arka dla tych co nie odebrali.

 

7.   Jest dziś możliwość nabycia gromnic woskowych, które będziemy błogosławić 2 lutego w święto Matki Bożej Gromnicznej. Możemy nabyć okapniki na świece i kropidła na kolędę.

 

8.   Bóg zapłać mieszkańcom Jegławek gr III za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i złożenie ofiary na Msze św., która zostanie odprawiona 14 marca o godz. 7.00.

 

9.   Do sprzątania kościoła na 27 stycznia prosimy mieszkańców Jegławek gr IV z następnych bloków po jednej i drugiej stronie do sklepu.

 

10.                Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask.

 

11.Dziękujemy za dotychczasowe życzliwe przyjęcie nas w minionym tygodniu po kolędzie przez naszych parafian, jednocześnie w tym tygodniu chcemy jeszcze odwiedzić kolejną grupę parafian:

 

a)   poniedziałek: ul Barciańska strona nieparzysta i ul. przyległe Zielona i Łąkowa od godz. 15.00

 

b)   wtorek: ul. Barciańska strona parzysta i Strzelecka od godz. 15.00.

 

c)   środa: Leśniewo od godz.10.00

 

d)   czwartek: Chojnica i Srokowski Dwór od godz. 10.00, Rydzówka i Księży Dwór od godz. 15.00.

 

e)   piątek: Silec od godz. 10.00

 

f)    sobota: Kosakowo od godz. 10.00

 

Kolęda jest wyznaczona dla 2 kapłanów. Do poszczególnych miejscowości prosimy o przysłanie pojazdu na wyznaczoną godzinę.

 

12. Z naszej parafii 3 grupy brały udział w 21 Festiwalu Jasełkowym w Kętrzynie. Grupa młodsza i starsza otrzymały 1 miejsce, przedszkolaki zdobyły III miejsce. Gratulujemy zwycięzcom tak dobrych wyników. Konkrecja była duża, a nasi otrzymali tak piękne miejsce.

 

 

 

 

Druga Niedziela Zwykła w Ciągu Roku

 

14 stycznia 2018r

 

1.    Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: Oto Baranek Boży, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go szukać i potem pozwolić się prowadzić przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

 

2.    Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwom naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.

 

3.    W środę Kościół w Polsce obchodzi dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu.   

 

4.    Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który potrwa do 25 stycznia.

 

5.    W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dziadka.

 

6.    Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane tylko rano w koncelebrze.

 

7.    Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, aby w ten sposób pogłębić soją wiarę. Jest Gość Niedzielny, dla tych co nie odebrali jest WPiS, Arka, Droga, dla dzieci Dominik.

 

8.    Za tydzień 21 stycznia w niedzielę o godz. 10.00 spotkanie rodziców kl. III dzieci komunijnych.

 

9.    W tym tygodniu wspominamy: 17 stycznia św. Antoniego, a 19 stycznia św. Józefa Sebastiana Pelczara.

 

10.Dziękujemy za życzliwe przyjęcie nas na kolędzie w minionym tygodniu, na najbliższy tydzień planujemy:

 

a)    W poniedziałek: Jegławki nowe budownictwo od godz. 15.30

 

b)    Wtorek: Karłowo od 10.00 i pl. Rynkowy od godz. 15.30

 

c)    Środa: ul. Kwiatowa od godz. 15.30

 

d)    Czwartek: Siniec, Sińczyk, Cegielnia, Rypławki od godz. 10.00

 

e)    Piątek: Brzeźnica, Kałki, Bajory od godz. 9.30 i ul. Wileńska i Piekarska od godz. 15.30

 

f)     Sobota: Wilczyny, Osikowo, Łęknica od godz. 10.00

Kolęda wyznaczona jest dla 2 kapłanów. Do poszczególnych miejscowości prosimy o przysłanie pojazdu na wyznaczoną godzinę.