Ogłoszenia XXIV Niedziela Zwykła

1.     Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową , są wciąż aktualne. Za Kogo uważają Mnie ludzie? A za Kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania Każdy musi codziennie dawać odpowiedzi przed Bogiem i przed samym sobą. Musimy pamiętać, że pójście za Jezusem wymaga wielu wyrzeczeń, ale jest to jedyna droga, aby otrzymać niebo.

2.     Dzisiaj przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pracownikach mass mediów. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.

3.     Wszystkim Parafianom, którzy zaangażowali się w przygotowanie Uroczystości odpustowych składam serdeczne Bóg zapłać. Za poświęcony czas, włożoną pracę i serce. Niech Bóg wszystkim błogosławi.

4.     Bóg zapłać za zrobienie pięknych wieńców dożynkowych. I miejsce Jegławka, II Solanka, III Leśniewo, IV Srokowo i V Kosakowo – wyróżnienie. Ciąg dalszy dożynek gminnych dzisiaj od godz. 15.00. na placu rynkowym.

5.     Dziś o godz. 10.00. spotkanie z Rodzicami kl. III Gimnazjum w salce katechetycznej.

6.     Msze św., w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

7.     We wtorek 18 września wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.

8.     Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prośmy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

9.     21 września obchodzimy święto Szkoły, o godz. 8.00. zostanie odprawiona Msza św., w intencji Nauczycieli, Wychowawców, Pracowników, Dzieci i Młodzieży, o Boże błog. w nowym Roku Szkolnym.

10.  Korzystajmy z prasy katolickiej, aby na bieżąco śledzić wydarzenia z życia Kościoła i rozwoju wiary w naszej Ojczyźnie. Jest do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, dla tych co nie odebrali  Cuda i Łaski.

11.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła dwom grupom, przed odpustem mieszkańcom z ul. Lipowej nr 6, i po odpuście z ul. Lipowej nr 8.

12.  Dziękujemy za zamówienie Mszy św. Pierwsza zostanie odprawiona za sprzątających i ich Rodziny z ul. lipowej nr 6,  27 grudnia o godz. 7.00., a druga za zmarłych z ul. Lipowej nr 8, 29 grudnia o godz. 7.00.

13.  Do posprzątania kościoła na 22 września w sobotę, prosimy mieszkańców z ul. Lipowej 8a.

14.  Za tydzień 23 września, spotkanie z Rodzicami kl. VIII o godz. 10.00.

15.  Sołtys Sołectwa Srokowo zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, dnia 18 września o godz.18.00.

16.  Zapowiedzi godz. 8.45.

17.  W sobotę 22 września organizowany jest wyjazd młodzieży do Rybak, rozpoczynającej  przygotowanie do sakramentu Bierzmowania. Wyjazd o godz. 8.30., autobus będzie podstawiony na placu rynkowym.

18.  Zapraszamy i zachęcamy do grupy ministrantów. Każdy może się zgłosić, kto chce służyć Panu Jezusowi. Zbiórki odbywają się w soboty o godz. 10.00.

  

Ogłoszenia XXIII Niedziela zwykła

9 września 2018 r.

1.     Z dzisiejszej liturgii płynie dla nas przesłanie: Bóg nie ma względu na osobę, dlatego obdarza swoją łaską każdego, kto z wiarą o to prosi. Przykładem tego jest uzdrowienie głuchoniemego.

2.     Z początkiem września, podejmujemy działania związane
z przygotowaniem do sakramentów: Pokuty i I Komunii św., oraz Bierzmowania. Zmobilizujmy tez dzieci i młodzież do rozwijania swojej wiedzy.

3.     Dzisiaj o godz. 10.00. spotkanie z Rodzicami kl. III S.P., których dzieci będą przygotowywać się do I spowiedzi i Komunii św.

4.     12 i 13 września rozpoczniemy nasze 40 godzinne nabożeństwo przed odpustem parafialnym św. Krzyża. W środę i czwartek Msze św.
z naukami rekolekcyjnymi będą odprawiane o godz. 10.00, godz. 16.00 dla dzieci i młodzieży oraz godz. 18.00. Adoracja NS całodzienna od godz. 8.00 do 18.00. z przerwami na Msze św. W środę i czwartek będzie możliwość spowiedzi, skorzystajmy z tej szansy, aby dostąpić łaski odpustu. Otwórzmy się na Boże Miłosierdzie, nie zatwardzajmy naszych serc.

5.     W odpust 14 września będą odprawiane Msze św., o godz. 12.00. i 17.00. O godz. 12.00. Msza św., odpustowo – dożynkowa, zostaną wniesione wieńce dożynkowe i po Mszy św., będziemy uczestniczyć w procesji Eucharystycznej z wieńcami. W dniu odpustu od godz. 10.00. Adoracja NS i uczczenie relikwii św. Krzyża  od godz. 11.30. Druga Msza św., o godz. 17.00 z nauką dla wszystkich i uczczenie relikwii Krzyża św., przed Mszą św. Warto przy tej okazji zainteresować się, czy w naszych domach na widocznym miejscu umieszczony jest Krzyż, a także tym, czy sami nosimy na sobie symbole wiary?.

6.     Podczas Triduum i w dniu odpustu, będzie czynne stoisko
z dewocjonaliami, ciastem i loterią fantową,  na cele charytatywne. Kto chce pomóc, może do salki 12 czy też 13 września przynieść ciasto. Chcemy też pomóc choremu Wojtkowi i chorej.

7.     Bóg zapłać wszystkim osobom indywidualnym i właścicielom sklepów za wszelką pomoc materialną i fanty. Fanty przyjmujemy do poniedziałku włącznie.

8.     Msze św., w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rano nie będzie Mszy św. podczas trwania naszych uroczystości tj., 12,13 i 14 września

9.     Jest do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Różaniec,  Cuda i Łaski oraz Rycerz Niepokalanej.

10.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom z ulicy Kętrzyńskiej stare budownictwo. Dziękujemy za kwiaty
i zamówienie Mszy św. Pierwsza zostanie odprawiona za sprzątających
i ich Rodziny  22 grudnia o godz. 7.00., a druga za zmarłych 28 grudnia
o godz. 7.00.

11.  Do posprzątania kościoła przed odpustem 11 września we wtorek, prosimy mieszkańców z ul. Lipowej 6, a na sobotę po odpuście z ul. Lipowej 8.

12.  W Brzeźnicy zostanie odprawiona Msza św., 12 września w środę
o godz. 14.00.

13.  Zapowiedzi godz. 8.45.

14.  Za tydzień w niedzielę 16 września odbędzie się spotkanie z Rodzicami kl. III Gimnazjum.

15.  Niech Chrystus żyjący na Wieki obficie błogosławi Solenizantom
i Jubilatom  tego tygodnia.

 

 

XXII Niedziela zwykła rok B

2 września 2018 r. 

1.     Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci
i młodzieży. Podczas Mszy św. o godz. 8.00. pragniemy wypraszać pomoc Maryi Stolicy Mądrości wszystkim uczniom, nauczycielom
i rodzicom, zatroskanym o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. To Rodzice są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami.

2.     W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zapraszamy szczególnie dzieci po I Komunii św., które rozpoczną dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi dzieci
i młodzież, rozpoczynających nowy rok szkolny.

3.     W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.30. wystawienie Najświętszego Sakramentu. Będziemy się modlić o nowe powołania kapłańskie
i zakonne.

4.     8 września będziemy obchodzili uroczystość Narodzenia NMP, popularnie zwane świętem Matki Bożej Siewnej. W tym dniu błogosławimy ziarno do obsiewania pól. Msze św., będą odprawiane
 o godz. 7.00. 10.0. i 18.00.

5.     Msze św., w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rano nie będzie Mszy św. w środę i czwartek.

6.     Od września wznawiamy odprawianie Mszy św., na dojazdach. Dzisiaj zostanie odprawiona Msza św. w Solance o godz. 14.30., a za tydzień
 9 września w Sincu o godz. 14.30.

7.     Dzieciom od września rozdajemy Ziarno.

8.     W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła II
„ Osiągniemy pokój wychowując do pokoju”. Prośmy więc Chrystusa
– Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa wojny i terroryzmu.

9.     9 września  - odpust w Gietrzwałdzie rozpocznie się o godz. 10.00. wspólną modlitwą Różańcową.

10.  Przygotowujemy się do naszych uroczystości odpustowych. Przed odpustem 40 godzinne nabożeństwo w dniach 12 i 13 września.

11.  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc na rzecz naszych uroczystości, triduum i odpustu parafialnego. Prosimy też o przygotowanie darów ofiarnych i wieńców dożynkowych. W tym wyraża się dziękczynienie Panu Bogu.

12.  Przyjmujemy fanty na cele charytatywne, będziemy wdzięczni za każdy dar.

13.  7 września w piątek po Mszy św. wieczorowej spotkanie z parafialnym oddziałem Caritas.

14.  Prosimy parafian o upieczenie ciasta i przyniesienie do salki na 11 i 12 września. Dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne. Tradycyjnie chcemy też wesprzeć naszego chorego parafianina Wojtka.

15.   Jest do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Różaniec, Arka i dla Tych, co nie odebrali Cuda i Łaski oraz Wpis. Dziś możemy też nabyć naszą gazetkę parafialną. Za darmo jest pismo Ewangelizacyjne Dobre Nowiny.

16.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom z ulicy Kętrzyńskiej nr bloku 4.

17.  Do posprzątania kościoła na 7 września w piątek, ze względu na to, że w sobotę wypada święto, prosimy mieszkańców z ul. Kętrzyńskiej  stare budownictwo.

18.  W tygodniu odnowiono kruchtę kościoła. Dokończono prace na zewnątrz plebanii i budynku gospodarczym.

19.  Zapraszamy dzieci i ich rodziców oraz mieszkańców Gminy Srokowo na piknik Malucha. Piknik odbędzie się 8 września o godz. 13.00. w „ Leśnej Szkole” przy Nadleśnictwie Srokowo.

20.  Po dzisiejszej sumie spotkanie ze wspólnotą Różańcową.

21.  Dziękujemy pani Annie za przygotowanie nowej gablotki w kruchcie kościoła.

22.  W wakacyjnym konkursie Liturgicznej Służby Ołtarza, po zaciętej rywalizacji I miejsce zajął Nikodem Markowski i otrzymał nagrodę w wysokości 200 zł., II miejsce Piotr Weryk otrzymał 150 zł., III miejsce Radosław Hatalak i otrzymał nagrodę rzeczową, IV miejsce zajął Alan Huk, który również otrzymał nagrodę rzeczową. Gratulujemy zwycięzcom gorliwości i pilności, w służbie Panu Bogu.

 

 

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

02 WRZEŚNIA 2018 r.

 

1. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży. Podczas Mszy św. o godz. 8.00. pragniemy wypraszać pomoc Maryi Stolicy Mądrości wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, zatroskanym o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. To Rodzice są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami.

2. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zapraszamy szczególnie dzieci po I Komunii św., które rozpoczną dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi dzieci i młodzież, rozpoczynających nowy rok szkolny.

3. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.30. wystawienie Najświętszego Sakramentu. Będziemy się modlić o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

4. 8 września będziemy obchodzili uroczystość Narodzenia NMP, popularnie zwane świętem Matki Bożej Siewnej. W tym dniu błogosławimy ziarno do obsiewania pól. Msze św., będą odprawiane  o godz. 7.00. 10.0. i 18.00. 

5. Msze św., w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rano nie będzie Mszy św. w środę i czwartek. 

6. Od września wznawiamy odprawianie Mszy św., na dojazdach. Dzisiaj zostanie odprawiona Msza św. w Solance o godz. 14.30., a za tydzień 9 września w Sińcu o godz. 14.30.

7. Dzieciom od września rozdajemy Ziarno.

8. W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła II „ Osiągniemy pokój wychowując do pokoju”. Prośmy więc Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa wojny i terroryzmu.

9. 9 września  - odpust w Gietrzwałdzie rozpocznie się o godz. 10.00. wspólną modlitwą Różańcową.

10. Przygotowujemy się do naszych uroczystości odpustowych. Przed odpustem 40 godzinne nabożeństwo w dniach 12 i 13 września.

11. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc na rzecz naszych uroczystości, triduum i odpustu parafialnego. Prosimy też o przygotowanie darów ofiarnych i wieńców dożynkowych. W tym wyraża się dziękczynienie Panu Bogu.

12. Przyjmujemy fanty na cele charytatywne, będziemy wdzięczni za każdy dar.

13. 7 września w piątek po Mszy św. wieczorowej spotkanie z parafialnym oddziałem Caritas.

14. Prosimy parafian o upieczenie ciasta i przyniesienie do salki na 11 i 12 września. Dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne. Tradycyjnie chcemy też wesprzeć naszego chorego parafianina Wojtka.

15.   Jest do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Różaniec, Arka i dla Tych, co nie odebrali Cuda i Łaski oraz Wpis. Dziś możemy też nabyć naszą gazetkę parafialną. Za darmo jest pismo Ewangelizacyjne Dobre Nowiny.

16. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom z ulicy Kętrzyńskiej nr bloku 4.

17. Do posprzątania kościoła na 7 września w piątek, ze względu na to, że w sobotę wypada święto, prosimy mieszkańców z ul. Kętrzyńskiej  stare budownictwo.

18. W tygodniu odnowiono kruchtę kościoła. Dokończono prace na zewnątrz plebanii i budynku gospodarczym. 

19. Zapraszamy dzieci i ich rodziców oraz mieszkańców Gminy Srokowo na piknik Malucha. Piknik odbędzie się 8 września o godz. 13.00. w „ Leśnej Szkole” przy Nadleśnictwie Srokowo.

20. Po dzisiejszej sumie spotkanie ze wspólnotą Różańcową.

21. Dziękujemy pani Annie za przygotowanie nowej gablotki w kruchcie kościoła.

22. W wakacyjnym konkursie Liturgicznej Służby Ołtarza, po zaciętej rywalizacji I miejsce zajął Nikodem Markowski i otrzymał nagrodę w wysokości 200 zł., II miejsce Piotr Weryk otrzymał 150 zł., III miejsce Radosław Hatalak i otrzymał nagrodę rzeczową, IV miejsce zajął Alan Huk, który również otrzymał nagrodę rzeczową. Gratulujemy zwycięzcom gorliwości i pilności, w służbie Panu Bogu. 

 

 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

26 SIERPNIA 2018 r.

 

1. Dzisiaj zbiórka tacy na Wyższe Seminarium Duchowne w Olsztynie.

2. Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski 

i  jako główna patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: 

„ Uczyńcie wszystko, co Wam mówi mój Syn”, starajmy się wypełnić Jej wskazania.

3. W tym tygodniu Msze św., będą odprawiane wieczorem, a rano tylko 

w poniedziałek, piątek i sobotę.

4. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św., wieczorowej.

5. Dnia pierwszego września wspominamy 79 rocz. wybuchu II wojny światowej. Będziemy się modlić o pokój na świecie oraz za wszystkie ofiary wojny.

6. Powoli kończy się okres wakacyjny, dlatego w przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę św., inaugurującą nowy rok szkolny.

7. 27 sierpnia – Nowenna Gietrzwałdzka we wszystkich parafiach Archidiecezji Warmińskiej. U nas po Mszy św., wieczorowej.

8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła mieszkańcom Srokowa z ul. Kętrzyńskiej 2a.

9. Do posprzątania kościoła na 1 września prosimy mieszkańców Srokowa 

z ul. Kętrzyńskiej nr bloku 4.

10. Korzystajmy z prasy katolickiej, aby na bieżąco śledzić wydarzenia 

z życia Kościoła i rozwoju wiary w naszej Ojczyźnie.

11. Przygotowujemy się do naszych uroczystości odpustowych. Przed odpustem 40 godzinne nabożeństwo w dniach 12 i 13 września.

12. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc na rzecz naszych uroczystości, triduum i odpustu parafialnego. Prosimy też o przygotowanie darów ofiarnych i wieńców dożynkowych. W tym wyraża się dziękczynienie Panu Bogu.

13. Przyjmujemy fanty na cele charytatywne, będziemy wdzięczni za każdy dar.

 

14. Opiece Maryi powierzamy solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

 

 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

12 SIERPNIA 2018 r.

 

1. Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina nam, że bez spożywania „chleba  z nieba” – Komunii św. nie osiągniemy zbawienia. Potrzeba więc, abyśmy przystępowali do Sakramentów: Pokuty i Eucharystii, byśmy mieli siłę i moc do osiągnięcia życia wiecznego.

2. W środę 15 sierpnia będziemy obchodzili uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest to święto nakazane, dlatego Msze św., będą odprawiane w naszym kościele o godz. 8.45. 10.30. i 18.00. Nie będzie Mszy św. 

o godz. 12.00. Tradycyjnie podczas każdej Mszy św. pobłogosławimy wieńce z ziół i kwiatów, symbolizujące duchowe piękno Maryi i bogactwo łask, którymi została obdarzona przez Boga.

3. Także 15 sierpnia wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu nad Wisłą”. Pamiętajmy w naszych modlitwach za polskich żołnierzy w dniu ich święta.

4. Msze św., w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rano nie będzie Mszy św. w piątek. W piątek  dodatkowa Msza św. ślubna o godz. 16.00.

5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom ulic: Traugutta, Parkowej i Leśnej.

6. Do posprzątania kościoła na 18 sierpnia w sobotę, prosimy mieszkańców Srokowa ul. Kętrzyńska nr 2 nowe budownictwo.

7. Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego.

8. Sanktuarium Matki Bożej w Św. Lipce zaprasza na uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia o godz. 11.00. Mszy św. przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi emerytowany biskup łomżyński Stanisław Stefanek.

9. Wszystkim parafianom, wczasowiczom, gościom oraz tym którzy w najbliższym czasie będą obchodzić swoje urodziny, imieniny, rocznice czy jubileusze, składamy najserdeczniejsze życzenia i dar modlitwy.

10. Serdecznie witamy wszystkich przebywających u nas Gości i życzymy miłego pobytu i spędzenia czasu.

12. Prosimy bardzo o zapisywanie się na adorację Najświętszego Sakramentu przed odpustem parafialnym na 12 i 13 września. Listy są wyłożone w kruchcie kościoła.

13. Z myślą o młodych po maturze, którzy po Bożemu chcieliby służyć Ojczyźnie i ludziom, od tego roku Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu daje szansę 30 maturzystom bezpłatnego studiowania i formowania się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bliższe informacje są umieszczone w gablotce.

14. W tym tygodniu przeprowadzono badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej na plebanii i budynku gospodarczym. Oraz wymieniono stycznik przy organach.

 

 

 SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

29 lipca 2018 r.

 

1. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam Chrystusa jako tego, który karmi nasze dusze -  słowem Bożym i ciało – chlebem. Ukazuje jednak, że nie przyszedł, aby zapewnić chleb doczesny, tylko ten, który daje życie wieczne. Czy jesteśmy tego świadomi?

2. Powoli mija już pierwszy miesiąc wakacji, warto zadać sobie pytanie, czy wykorzystaliśmy dany nam od Boga czas na wypoczynek, ale także na ożywienie swojej wiary, poprzez nawiedzanie sanktuariów i innych miejsc, gdzie nasza wiara zostanie pobudzona do działania.

3. Jutro 30 lipca wyjazd 16 dzieci na wakacje z Bogiem nad morze. Autokar o godz.7:00 zostanie podstawiony na Placu Rynkowym.

4. 1 i 2 sierpnia (środa, czwartek) odbędzie się 2 dniowa pielgrzymka autokarowa na Podlasie. Odwiedzimy 7 miejscowości. Autokar z Giżycka będzie jechał przez Węgorzewo. W Srokowie będzie podstawiony na Placu Rynkowym przed godz. 5:00. Osoby z Leśniewa, Kaczor i Węgorzewa mogą wsiadać w swoich miejscowościach, czekając na przystankach autobusowych.

5. Msze Św. w tygodniu będą odprawiane: w poniedziałek, wtorek i środę tylko wieczorem. A od czwartku do soboty rano i wieczorem.

6. W środę rozpoczyna się sierpień, w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenia przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu. Zespół Episkopatu Polski ds. Apostolstwa trzeźwości i Osób Uzależnionych odważnie prosi 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 r.  

7. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca sierpnia, wraz z odpowiednimi nabożeństwami.

8. W I czwartek 2 sierpnia od godz. 17:30 wystawienie NS i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

9. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 17:30. Zachęcamy do przyjęcia Komunii Św. wynagradzającej NSPJ za grzechy.

10. W I sobotę miesiąca uczcijmy Niepokalane Serce Maryi. Tego dnia będziemy szczególnie modlić się za księży proboszczów we wspomnienie ich patrona Św. Jana Marii Vianey’a.

11. Akcja Św. Krzysztof – ofiary zebrane podczas poświęcenia pojazdów i do puszek na środki transportu dla misjonarzy w krajach misyjnych wyniosły 1200 zł. Bóg zapłać wszystkim za te hojne wsparcie dzieła misyjnego kościoła.

12. Korzystajmy z prasy katolickiej aby na bieżąco śledzić wydarzenia związane z życiem kościoła i rozwojem wiary w naszej Ojczyźnie. Jest Gość Niedzielny, Cuda i Łaski i Arka.

13. Na potrzeby kościoła wpłynęła ofiara w wys. 100 zł z wyskoku. Bóg zapłać.

14. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom ulicy Chopina i Ludowej.

15. Do sprzątania kościoła na 4 sierpnia prosimy mieszkańców Placu Rynkowego.

16. Jubilatom i Solenizantom życzymy obfitych darów Bożych.

17. Zapowiedzi godz. 8:45

18. W tygodniu były prowadzone prace przy odnowieniu posesji kościelnej, odnowiono podrapane ławki w kościele, zrobiono nowy stopień przed wejściem bocznym, gdzie znajduje się piec do ogrzewania kościoła, zastosowano specjalne środki do zlikwidowania kołatka w kościele, zdemontowano i zostały wzięte drzwi do renowacji (boczne po stronie prawej) za dwa tygodnie wrócą na swoje miejsce, odnowiono parę pomieszczeń na plebanii.

19. Za tydzień I Niedziela Miesiąca – adoracyjna

20. Również za tydzień po sumie spotkanie ze Wspólnotą Różańcową. 

 

 

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

5 SIERPNIA 2018 r.

 

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca - adoracyjna.

2. Dzisiaj po sumie spotkanie ze Wspólnotą Różańcową.

3. Tradycyjnie w naszej duchowości sierpień jest miesiącem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. Pielgrzymki wędrują do Sanktuariów Maryjnych, w parafiach są odprawiane odpusty ku czci NMP. Chciejmy ten czas wykorzystać dla ożywienia naszych relacji z Matką Bożą. Przede wszystkim dlatego, że jest wzorem dla nas wszystkich, jak przyjąć i realizować wolę Bożą w życiu.

4. Sierpień, czas wielich wydarzeń historycznych, rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, od wielu lat ogłaszany jest przez Episkopat Polski jako miesiąc abstynencji. Zachęcamy więc wszystkich ludzi dobrej woli, aby podjęli zobowiązania abstynenckie i ofiarowali je w intencji wszystkich uzależnionych i ich rodzin.

5. W poniedziałek, czyli jutro 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego, które ukazuje Chrystusa jako Syna Bożego, który podjął misję zbawienia człowieka. Msze Święte w naszym kościele będą odprawiane o godz. 10:00 i 18:00.

6. W czwartek wspomnienie św. Teresy Benedykty odKrzyża, patronki Europy.

7. Msze święte w tygodniu będą odprawiane tylko wieczorem o godzinie 18:00. W sobotę dodatkowa Msza Święta ze Ślubem o godzinie 16:00.

8. Bóg zapłać za tak liczne solidarne przyjście do sprzątania kościoła mieszjańcom Srokowa z Placu Rynkowego, oraz przyniesione kwiaty na ołtarze boczne i zamówioną Mszę Świętą, która zostanie odprawiona 10 sierpnia o godzinie 18:00. So sprzątania było 12 osób. Jedna Pani była z Marek z pod Warszawy p. Teresa Strzelczyk. Bóg zapłać za kwiaty młodym z dwóch sobotnich ślubów.

9. Do sprzątania kościoła na 11 sierpnia prosimy mieszkańców Srokowa, ul. Traugutta, Parkowej i Leśnej.

10. Korzystajmy z prasy katolickiej, aby na bieżąco śledzić wydarzenia związane z życiem kościoła i rozwojem wiary w naszej Ojczyźnie. Jest Gość Niedzielny, Wpis i dla tych co nie odebrali Arka, Cuda i Łaski Boże.

11. Pielgrzymka autokarowa 2-dniowa była bardzo udana, dużo ciekawych miejsc udało się odwiedzić. Wszyscy wrócili zdrowi, zadowoleni i szczęśliwi. Bóg zapłać za dar ołtarza z przeznaczeniem na cele liturgiczne związane ze sprawowaniem Mszy Świętej.

12. Ofiary zebrane na tacę z ubiegłej niedzieli tj 29 lipca na konserwację Katedry we Fromborku wyniosła 1310zł.

13. Opiece Maki Bożej polecamy solenizantów i jubulatów rozpoczynającego się tygodnia.

14. W tygodniu zakońćzono prace przy odnowieniu posesji kościelnej.

15. W kruchcie kościoła wyłożone są listy na Adorację Najświętszego Sakramentu przed Odpustem Parafialnym. Prosimy serdecznie parafian o zapisywanie się na adorację Najświętszego Sakramentu.

16. Bardzo gorąco zapraszamy do licznego udziału w głównych uroczystościach 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej w Świętej Lipce, która odbędzie się w sobotę 11 sierpnia o godzinie 11.00 w Świętej Lipce.

 

 SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

29 lipca 2018 r.

 

1. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam Chrystusa jako tego, który karmi nasze dusze -  słowem Bożym i ciało – chlebem. Ukazuje jednak, że nie przyszedł, aby zapewnić chleb doczesny, tylko ten, który daje życie wieczne. Czy jesteśmy tego świadomi?

2. Powoli mija już pierwszy miesiąc wakacji, warto zadać sobie pytanie, czy wykorzystaliśmy dany nam od Boga czas na wypoczynek, ale także na ożywienie swojej wiary, poprzez nawiedzanie sanktuariów i innych miejsc, gdzie nasza wiara zostanie pobudzona do działania.

3. Jutro 30 lipca wyjazd 16 dzieci na wakacje z Bogiem nad morze. Autokar o godz.7:00 zostanie podstawiony na Placu Rynkowym.

4. 1 i 2 sierpnia (środa, czwartek) odbędzie się 2 dniowa pielgrzymka autokarowa na Podlasie. Odwiedzimy 7 miejscowości. Autokar z Giżycka będzie jechał przez Węgorzewo. W Srokowie będzie podstawiony na Placu Rynkowym przed godz. 5:00. Osoby z Leśniewa, Kaczor i Węgorzewa mogą wsiadać w swoich miejscowościach, czekając na przystankach autobusowych.

5. Msze Św. w tygodniu będą odprawiane: w poniedziałek, wtorek i środę tylko wieczorem. A od czwartku do soboty rano i wieczorem.

6. W środę rozpoczyna się sierpień, w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenia przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu. Zespół Episkopatu Polski ds. Apostolstwa trzeźwości i Osób Uzależnionych odważnie prosi 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 r.  

7. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca sierpnia, wraz z odpowiednimi nabożeństwami.

8. W I czwartek 2 sierpnia od godz. 17:30 wystawienie NS i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

9. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 17:30. Zachęcamy do przyjęcia Komunii Św. wynagradzającej NSPJ za grzechy.

10. W I sobotę miesiąca uczcijmy Niepokalane Serce Maryi. Tego dnia będziemy szczególnie modlić się za księży proboszczów we wspomnienie ich patrona Św. Jana Marii Vianey’a.

11. Akcja Św. Krzysztof – ofiary zebrane podczas poświęcenia pojazdów i do puszek na środki transportu dla misjonarzy w krajach misyjnych wyniosły 1200 zł. Bóg zapłać wszystkim za te hojne wsparcie dzieła misyjnego kościoła.

12. Korzystajmy z prasy katolickiej aby na bieżąco śledzić wydarzenia związane z życiem kościoła i rozwojem wiary w naszej Ojczyźnie. Jest Gość Niedzielny, Cuda i Łaski i Arka.

13. Na potrzeby kościoła wpłynęła ofiara w wys. 100 zł z wyskoku. Bóg zapłać.

14. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom ulicy Chopina i Ludowej.

15. Do sprzątania kościoła na 4 sierpnia prosimy mieszkańców Placu Rynkowego.

16. Jubilatom i Solenizantom życzymy obfitych darów Bożych.

17. Zapowiedzi godz. 8:45

18. W tygodniu były prowadzone prace przy odnowieniu posesji kościelnej, odnowiono podrapane ławki w kościele, zrobiono nowy stopień przed wejściem bocznym, gdzie znajduje się piec do ogrzewania kościoła, zastosowano specjalne środki do zlikwidowania kołatka w kościele, zdemontowano i zostały wzięte drzwi do renowacji (boczne po stronie prawej) za dwa tygodnie wrócą na swoje miejsce, odnowiono parę pomieszczeń na plebanii.

19. Za tydzień I Niedziela Miesiąca – adoracyjna

20. Również za tydzień po sumie spotkanie ze Wspólnotą Różańcową. 

 

 

 SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

22 lipca 2018 r.

 

1). Pod hasłem „Z mocą Ducha niesiemy Chrystusa” rozpoczynamy XIX Tydzień Św. Krzysztofa.

2). Dziś po każdej Mszy Św. kierowcy będą zbierać ofiary do puszek na środki transportu dla misjonarzy. Akcja MIVA Polska -  podaruj 1 gr za jeden kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy jako Twoje podziękowanie za szczęśliwe podróże.

3). Dzisiaj po każdej Mszy Św. pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i ich użytkowników z racji przypadającego w środę 25 lipca wspomnienia Św. Krzysztofa patrona kierowców.

4). Rozprowadzane w kruchcie k-ła są też dewocjonalia związane ze Św. Krzysztofem również na środki transportu dla misjonarzy.

5). Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów nie zapominajmy o Mszy Św. niedzielnej. Pamiętajmy też o trudzie rolników podczas żniw, pamiętajmy, że każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć „Szczęść Boże”

6). W tym tygodniu patronują nam:

a) 23 lipca – Św. Brygida

b) 24 lipca – Św. Kinga

c) 25 lipca – Św. Jakub Apostoł

d) 26 lipca – Św. Joachim i Anna

7). Msze Św. w tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rannej Mszy Św. nie będzie tylko w środę i sobotę.

8). Korzystajmy z prasy katolickiej, aby na bieżąco śledzić wydarzenia związane z życiem Kościoła i rozwojem wiary w naszej Ojczyźnie.

9). Z prasy katolickiej jest Gość Niedzielny, Cuda i Łaski.

10). Trwają prace przy odnowieniu posesji kościelnej.

11). Na potrzeby k-ła wpłynęła 1 ofiara z Wilczyn. Bóg zapłać

12). Bóg zapłać za posprzątanie k-ła mieszkańcom ul. Wileńskiej

13). Do sprzątania k-ła na 28 lipca prosimy mieszkańców  ul. Chopina i Ludowej.

14). Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy samych radosnych i spokojnych dni    

 

 

 PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

15 lipca 2018r.

 

1) Okres wakacyjny jest sposobnym czasem, aby sobie uświadomić, że Chrystus wszystkich swoich uczniów, na wzór apostołów, posyła do głoszenia Dobrej Nowiny. Przebywając więc w rozmaitych miejscach i wśród różnych ludzi, zechciejmy być tymi, którzy głoszą Dobrą Nowinę.

2)   Jutro wspominamy NMP z Góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: "Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed Ojcem moim". Na Mszy Świętej o godzinie 18:00 o ile ktoś nie ma cudownego medalika poświęcę i wręczę.

3)     Msze Święte w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rannej Mszy Świętej nie będzie w piątek i sobotę.

4)     XIX Tydzień Św. Krzysztofa przeżywać będziemy od 22 do 29 lipca 2018 r.

5)  Pod hasłem: "Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa" od przyszłej niedzieli rozpoczyna się Tydzień Świętego Krzysztofa. Weźmy udział udział w Akcji Św. Krzysztofa - 1 gr za każdy bezpiecznie przejechany kilometr, z przeznaczeniem na środki transportu dla misjonarzy. Okażemy Panu Bogu wdzięczność za wszystkie przebyte podróże i szczęśliwie przejechane kilometry.

6)    Za tydzień po każdej Mszy Świętej kierowcy będą zbierać ofiary do puszek na środki transportu dla misjonarzy.

7) W przyszłą niedzielę 22 lipca po każdej Mszy Świętej pobłogosławimy pojazdy i ich użytkowników z racji przypadającego w tygodniu wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców.    

8)     Rozprowadzane będą też dewocjonalia związane ze św. Krzysztofem również na środki transportu dla misjonarzy.

9)       Z pracy katolickiej jest Gość Niedzielny, Cuda i Łaski i dla tych co nie odebrali Wpis.

10)       W ramach działalności ewangelizacyjnej sami zechciejmy korzystać z prasy katolickiej oraz innych do niej zachęcajmy.

11)     Niech Jezus obdarza swoimi duchowymi darami solenizantów i jubilatów całego tygodnia.

12)       W tygodniu zakończono prace przy organach, które trwały 3 tygodnie. Odnowiono też mieszkanie dla ks. Wikarego oraz zakupiono profesjonalny mikrofon bezprzewodowy za 1 tyś zł. 

13)     Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Srokowa ul. Kwiatowej strona lewa.

 

 

 

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

8 lipca 2018r.

 

a) Dzisiaj o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami, których dzieci wyjeżdżają na wakacje z Bogiem nad morze. 

b)    Pielgrzymi 28 Pieszej Pielgrzymki do Wolna z głębi serca dziękują parafianom za miłe i gościnne przyjęcie. Wszyscy byli nakarmieni i bardzo zadowoleni. Obiecali modlitwę w naszej intencji. 

c)     Wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów z głębi serca dziękuję za dar serca.

d)     Czas wakacji to również okres pielgrzymkowy z całego karu wędrują pielgrzymki do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze, czy też do innych miejsc. Może warto, abyśmy i my skorzystali z tej formy rekolekcji w drodze.

e)     Prosimy opłacać należność za 2-dniową pielgrzymkę autokarową, która odbędzie się 1 i 2 sierpnia.

f)       Msze św., w tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. W sobotę 14 lipca Msza Św. o godzinie 16:00 ślubna.

g)     Każdego 13 miesiąca odbywają się nabożeństwa Fatimskie w Korszach. Początek o godzinie 20:00. Zachęcamy do wyjazdu.    

h)     W wakacje przeważnie 1 kapłan, dlatego o ile ktoś będzie chciał przystąpić do spowiedzi w tygodniu, może to uczynić na 15 min przed Mszą św. 

i)       Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, która przybliża nam bieżące sprawy kościoła. Jest Gość Niedzielny, Arka, Różaniec, Rycerz dla tych co nie odebrali jest Wpis, Cuda i Łaski, Mały Gość.

j)       Do nabycia jest jeszcze nasza gazetka parafialna.

k)     Wyłożone są jeszcze Dobre Nowiny i informacje o uroczystościach jubileuszowych w Św. Lipce

l)       Już 2 tygodnie trwały prace przy organach. 

n)     Na potrzeby kościoła (remont organów) wpłynęła ofiara od Rodziny Stanisława i Agnieszki Duda z Sińca. Bóg zapłać za te wsparcie materialne. 

o)    Rodzice z racji Bierzmowania swoich dzieci zamówili modlitewniki dla młodych. 11 osób nie odebrało modlitewnika. Odebrać można w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

p) Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Srokowa ul. Kwiatowej strona prawa.

r) Do sprzątania na sobotę 14 lipca prosimy mieszkańców Srokowa ul. Kwiatowa strona lewa.     

s) Niech Zbawiciel obficie błogosławi jubilatom i solenizantom w rozpoczynającym się tygodniu

 

 

 

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1 lipca 2018r.

 

a)     Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca adoracyjna

 

b)     Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam Chrystusa jako lekarza ludzkich ciał i duszy, w świetle tego słowa warto zadać sobie pytanie czy tak patrzymy na naszego Pana i Zbawiciela

 

c)     Zachęcamy rodziców, aby zatroszczyli się o możliwość korzystania z niedzielnych mszy i innych praktyk religijnych dla swoich dzieci przebywających na wakacjach

 

d)     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa związane z tymi dniami odprawiamy o stałych godzinach

 

e)     W pierwszy czwartek miesiąca 5 lipca o godzinie 17:30 wystawienie NS i adoracja

 

f)       W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17;30

 

g)     W piątek przypada święta patronalne Apostolstwa Chorych. Będziemy szczególnie modlić się za naszych chorych parafian        

 

h)     6 lipca o godzinie 12:30 przyjmujemy pielgrzymów 28 pieszej pielgrzymki do Wilna na obiad. Bóg zapłać parafianom za wsparcie materialne na rzecz przyjęcia pielgrzymów na obiad. W tygodniu wpłynęła ofiara z ulic: Szkolnej, Barciańskiej i ulic przyległych do Barciańskiej, Piekarskiej. Ofiarę dostarczyły Panie: Alicja i Elżbieta – Przedstawiciele parafialnego oddziału Caritas. 20 Osób przyjmie Kosakowo na świetlice, 20 na plebanii, Pani Teresa Bagińska 4 osoby. Pozostali spożyją obiad w szkole

 

i)       Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę – mieszkańcom Ul. Piekarskiej

 

j)       Do sprzątania kościoła na 7 lipca prosimy mieszkańców Srokowa ul. Kwiatowa strona prawa od krzyża

 

k)     8 Lipca o godzinie 10 odbędzie się spotkanie dla rodziców których dzieci wyjeżdżają na wakacje z Bogiem nad morze

 

l)       Z prasy katolickiej jest gość niedzielny, arka, Wpis, Droga, dla tych co nie odebrali Cuda i Łaski, Miłujcie się.

 

m)  Lipiec w dawnej tradycji kościoła poświęcony był Czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

n)     Jest jeszcze za darmo pismo ewangelizacyjne Dobre Nowiny

 

o)    Wszystkich uczniów którzy rozpoczęli wakacje polecamy opiece Matki Bożej. Zachęcamy do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominamy że nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga. Modlimy się o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży

 

p)     Niech Zbawiciel obficie błogosławi jubilatom i solenizantom w rozpoczynającym się tygodniu

 

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

24 czerwca 2018r.

 

1.   Dziś ostatnia niedziela czerwca.

 

2.   Rozpoczęły się wakacje. Niech wakacyjny wypoczynek będzie dla wszystkich czasem bezpiecznym, pogodnym i radosnym. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie i niedzielne Eucharystii. Pozdrawiamy wszystkich, który wypoczywają w naszej parafii i życzymy owocnego wypoczynku.

 

3.   Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była również zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana ,,najwyższego spośród narodzonych z niewiasty” może być właściwie odczytane tylko w świetle życia Chrystusa, który sam jest prawdziwą światłością świata.

 

4.   W piątek w Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieło Ojca Świętego. Msze św. będą odprawiane o godz. 10.00 i 18.00. tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej. Ze względu na Uroczystość liturgiczną w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

5.   Msze w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rannej Mszy Św. nie będzie tylko w środę i piątek.

 

6.   27 czerwca w środę – pierwsze nabożeństwo na rozpoczęcie Nowenny Gietrzwałdzkiej w ramach przygotowania do 150 rocznicy objawień. Nowenna po Mszy św. każdego 27 dnia miesiąca będziemy uroczyście uczestniczyć w tej nowennie. Zapraszamy serdecznie od udziału, aby dobrze się przygotować do tej szczególnej rocznicy.

 

7.   Bóg zapłać parafianom za wsparcie materialne na rzecz przyjęcia pielgrzymów 29 pieszej pielgrzymki do Wilna na obiad. Bóg zapłać mieszkańcom Leśniewa, Srokowa osiedle Lipowa, Wiejska, Wileńska Chopin, Węgorzewska, Kwiatowa Kętrzyńska, pl. Rynkowy, Leśna, Traugutta. Kosakowo przyjmie 20 osób w świetlicy, na plebani 20 osób. Pani T. Bagińska 4 osoby, pozostali spożyją obiad w szkole w Srokowie.

 

8.   Zachęcamy parafian do wyjazdu w dniu 30 czerwca do Gietrzwałdu na Dzień Pokutny.

 

9.   Z prasy katolickiej jest Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny nr wakacyjny, Apostolstwo Chorych, Droga nr wakacyjny i dla tych co nie odebrali Cuda i Łaski, Miłujcie się.

 

10.                Jest pismo ewangelizacyjne za darmo Dobre Nowiny.

 

11.       Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom ul. Barciańskiej strona parzysta.

 

12.                Do sprzątania kościoła na 30 czerwca prosimy mieszkańców ul. Piekarskiej i Strzeleckiej.

 

13.       Proszę wpłacać na należność na 2 dniową pielgrzymkę autokarową na Podlasie i podanie swoich danych do ubezpieczenia.

 

14.              Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i bł. Bożego na każdy dzień życia.

 

15.        26 czerwca we wtorek po Mszy św. wieczorowej odbędzie się ostatnie spotkanie przedwakacyjno-integracyjne dla Akcji Katolickiej i par. Oddziału Caritas.

 

16.        8 lipca o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców, których dzieci wyjeżdżają na wakacje z Bogiem nad morze.

 

17.       Księdzu Adrianowi dziękuję za 2 letnią pracę duszpasterską w naszej parafii. Dziękuję Księdzu za każde uczynione dobro, podejmowane różne inicjatywy, prowadzenie przeglądów kolęd i pastorałek w Okresie Bożego Narodzenia i innych dzieł, piękne dekoracje, kompozycje kwiatowe, dziękuję za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz liturgiczną służbą ołtarza. Życzę księdzu na nowej placówce owocnej pracy jest to dla księdza awans, bo idzie ksiądz do miasta. Szczęść Boże księdzu na pracę i znojny trud na nowej placówce. 7 lipca zostanie odprawiona Msza św. o godz. 18.00 w intencji Księdza z okazji imienin od wspólnoty parafialnej.

 

18.                Przywitanie nowego ks. Wikarego 1 lipca na Mszy świętej o godz. 8.45.

 

 

JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

17 CZERWCA 2018 R.

 

 

1.    Dziś zbiórka tacy na Seminarium Duchowne w Olsztynie. Słowo Boże wygłosi i zbiórkę przeprowadzi ks. Diakon.

 

2.    Dzisiaj również spotkanie po każdej Mszy św. z Radnymi parafialnymi i sołtysami- w sprawie przyjęcia pielgrzymów pieszej pielgrzymki do Wilna.

 

3.    Msze św. w tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rannej Mszy św. nie będzie tylko we wtorek.

 

4.    W czwartek i piątek dodatkowe Msze św. w czwartek 21 czerwca w intencji młodzieży gimnazjalnej o godz. 9.00 na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. W piątek 22 czerwca dla dzieci ze szkoły podstawowej o godz. 8.00.

 

5.    W sobotę przypada Dzień Ojca. Będziemy modlić się w intencji naszych ojców. Dla żyjących będziemy wypraszać obfite Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym.

 

6.    W przyszłą niedziele przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

 

7.    Prosimy wpłacać należność na 2 dniową pielgrzymkę autokarową na Podlasie i podać swoje dane do ubezpieczenia.

 

8.    Z prasy katolickiej jest Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny nr wakacyjny, Cuda i Łaski, Droga, Miłujcie się, Rycerz Niepokalanej.

 

9.    Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom ul. Barciańskiej strona nieparzysta i z ul. Łąkowej i Zielonej.

 

10.Do sprzątania kościoła na 23 czerwca sobota prosimy mieszkańców ul Barciańskiej strona parzysta.

 

11.    Okazja do spowiedzi św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w środę 20 czerwca od godz. 17.30.

 

12.    Prosimy dzieci komunijne, które w tym roku przystąpiły do I komunii świętej o zwrot alb komunijnych.

 

13.    Odbyła się wizytacja kanoniczna. Ksiądz Abp nie miał zastrzeżeń. Podziękował za to wszystko co zrobiło się na rzecz wspólnoty parafialnej. Zrobił też wpis di kroniki parafialnej.

 

14.     6 lipca przyjmujemy pielgrzymów do Wilna na obiad o g. 12.30. Radni parafialni, sołtysi, wspólnota Różańcowa, przedstawiciele parafialnego oddziału Caritas, w tym tygodniu, zbiorą ofiarę pieniężną na zorganizowanie obiadów dla pielgrzymów w szkole i na plebanii. Zapiszą kto przyjmuje pielgrzymów do domu i zapiszą chętnych na adorację Najświętszego Sakramentu przed odpustem parafialnym.

W Srokowie zbiórkę przeprowadzą przedstawiciele parafialnego oddziału Caritas. Jeżeli ktoś będzie mógł złożyć dobrowolną ofiarę na przygotowanie obiadów dla pielgrzymów w szkole będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Pielgrzymi odwdzięczą się modlitwą w naszej parafii.

 

Dziesiąta Niedziela w ciągu roku

10 czerwca 2018

 

1.   Trwa wizytacja kanoniczna parafii. Wizytuje ks. dr. Arcybiskup Senior Edmund Piszcz. Cieszymy się z tego spotkania i umocnienia nas w wierze. Dziękujemy za życzliwość, pouczające Słowo Boże i pasterskie błogosławieństwo na trwanie przy Chrystusie. Życzymy ks. Arcybiskupowi dużo siły, zdrowia w posłudze pasterskiej na dalsze lata dla dobra naszej Archidiecezji Warmińskiej.

 

2.   W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które tak bardzo na umiłowało. Zapraszamy na codzienne nabożeństwa z litanią do Serca Jezusowego po Mszy wieczornej.

 

3.   Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

 

4.   Dziękuję ks. Adrianowi za przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.

 

5.   Dziękuję rodzicom, których dzieci przyjęły sakrament bierzmowania za sprzątniecie kościoła, dekoracje, sprzątanie wokół kościoła, piękne kwiaty i złożoną ofiarę na dar ołtarza. Sakrament bierzmowania przyjęło 34 osoby.

 

6.   Do sprzątania kościoła na sobotę 16 czerwca prosimy mieszkańców Srokowa ul. Barciańska strona nieparzysta, ul. Zielona i Łąkowa.

 

7.   17 czerwca spotkanie po każdej Mszy św. z radnymi parafialnymi i sołtysami w sprawie przyjęcia pielgrzymów pieszej pielgrzymki do Wilna na obiad.

 

8.   Możemy wpłacać należność na 2-dniową pielgrzymkę autokarową na Podlasie i podać dane do ubezpieczenia.

 

9.   Z prasy katolickiej jest Gość Niedzielny, WPiS.

 

10.                Niech Pan Jezus obficie wylewa swoje łaski na solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

11.                Za tydzień będzie zbiórka tacy na Seminarium Duchowne w Olsztynie.

 

12.                Bóg zapłać za obecność w dniu dzisiejszym i pomoc ks. Dziekanowi naszego dekanatu, ks. Wojciechowi Wicerektorowi naszego Seminarium i Diakonowi.

 

13.                Niech ta wizytacja będzie posiewem dobra dla naszej wspólnoty parafialnej.

 

14.         Przyjmujemy zgłoszenia na wyjazd 30 czerwca do Gietrzwałdu na dzień pokutny.

 

Dziewiąta Niedziela Zwykła – 3 czerwca 2018r.

1.       Dzisiaj zakończenie Białego Tygodnia i Rocznica I Komunii Świętej.

2.       Dzisiaj przeżywamy ustanowiony kilka lat temu w Kościele w Polsce Dzień Dziękczynienia. Dziękujemy Bożej Opatrzności za opiekę nad naszym narodem. Przeprowadzana jest zbiórka przykościelna na kontynuację budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

3.       Po sumie dzisiaj spotkanie ze Wspólnotą Różańcową.

4.       O godz. 17:00 zostanie odprawiona Msza Święta w Leśniewie o dobre plony i zbiory.

5.       Msze Święte w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

6.       W miesiącu czerwcu czcimy Najświętsze Serce Boże. Po Mszy Świętej wieczorowej odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Jezusa.

7.       Jutro tj. 4 czerwca o godz. 16:00 egzamin dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

8.       W czwartek 7 czerwca Msze Święte o godziny 17:00 na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy Świętej procesja i Błogosławieństwo wianków i ziół.

9.       Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę rodzicom dzieci rocznicowych oraz zamówioną Mszę Świętą za dzieci.

10.   Za tydzień w piątek i sobotę przygotowują kościół, obejście, koszenie, zawieszenie dekoracji rodzice Kandydatów do Bierzmowania.

11.   Spowiedź dla kandydatów, świadków, rodziców i domowników w piątek o godz. 16:00

12.   Z prasy katolickiej jest Gość Niedzielny, Wpis, Arka, Droga, Różaniec, Rycerz Niepokalanej oraz pismo darmowe ewangelizacyjne Dobre Nowiny.

13.   Do nabycia jest jeszcze nasza gazetka parafialna.

14.   Przyjmujemy zapisy na 2-dniową pielgrzymkę na Podlasi, która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia.

15.   Za tydzień w niedzielę 10 czerwca wizytacja kanoniczna w naszej parafii i Bierzmowanie. Porządek o godzinie 8:45 sprawozdanie proboszcza,  po pierwszej Mszy Świętej, spotkanie ze wspólnotami działającymi w parafii. O godz. 10:30  Ks. Bp odprawi Mszę Świętą i udzieli Sakramentu Bierzmowania. O godz. 12:00 powitają przedstawiciele Urzędu Gminy. Na wszystkich Mszach Świętych Ks. Biskup wygłosi Słowo Boże i udzieli pasterskiego błogosławieństwa. Msza święta będzie też w sińcu o godz. 15:00. Przygotujmy się do tej uroczystości

16.   We wtorek po Mszy Świętej wieczorowej spotkanie z przedstawicielami Parafialnego Oddziału Caritas.

17.   W tym tygodniu w  piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

18.   17 czerwca po każdej Mszy Świętej spotkanie z radnymi parafialnymi i sołtysami w sprawie przyjęcia pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki do Wilna – da Matki Bożej Ostrobramskiej.

19.   Ofiara na pomoc dla dzieci na misjach od dzieci komunijnych wyniosła 208 zł. Bóg zapłać za dar serca.

20.   Marsz dla życia i rodziny 10 czerwca w niedzielę o godzinie 16:00 w Węgorzewie. Polska Rodziną Silna. Można wziąć udział, dołączyć aby stanąć w obronie życia.

 

 

OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

27 MAJA 2018R.

 

1.    Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej możemy poznać tylko dzięki objawieniu Bożemu. Z wiarą wyznajemy wiarę za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

2.    Dzisiaj w naszej parafii o godz. 12.00 Uroczystość I Komunii Świętej. Do komunii przystąpi- 34 dzieci. Bogu niech będą dzięki.

3.    W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, będziemy oddawać cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msze św. w Boże Ciało będą sprawowane tak jak w każdą niedzielę 8.45, 10.30, 12.00. Po Mszy odprawianej o g. 12.00 wyjdziemy w procesji na ulice naszej miejscowości, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo Boże. Procesje zakończymy udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Czynny udział w procesji Bożego Ciała, w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie- powiedział Pan Jezus.

4.    Przygotujmy się do tego wydarzenia zarówno duchowo przez sakrament pokuty, jak i zewnętrznie przez przygotowanie ołtarzy i udekorowanie ulic.

5.    Braci strażaków prosimy o włączenie się do procesji i o pomoc.

Procesja przejdzie stałą trasą. Prosimy parafian z innych ulic o pomoc w przygotowaniu ołtarzy, a w sposób szczególny 4 ołtarza na ul. Chopina.

6.    Bóg zapłać rodzicom dzieci komunijnych za zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dzięki za tyle włożonej pracy i serca, sprzątnięcie kościoła, terenu przy kościele, koszenie, dekoracje, piękne kwiaty, złożoną ofiarę na Msze św. i dar ołtarza.

7.    Biały Tydzień dla dzieci codziennie o g. 16.00 w Boże Ciało dzieci przychodzą na g.12.00 i włączą się do procesji Eucharystycznej ulicami Srokowa.

8.    Dziś jeszcze na godz. 18.00 zapraszamy dzieci komunijne wraz z rodzicami i gośćmi na nabożeństwo majowe, aby ofiarować te dzieci pod szczególną opiekę Matki Bożej.

9.    Do sprzątania kościoła na 2 czerwca prosimy rodziców kl. IV dzieci rocznicowych.

10.Za tydzień w niedzielę 3 czerwca na Mszy św. o godz. 10.30 zakończenia Białego Tygodnia i Rocznica I Komunii Świętej.

11.Do czwartku zapraszamy codziennie na nabożeństwa majowe o godz. 18.00, a od piątku, 1 czerwca rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe z litanią do N.S.P.J. po Mszy wieczorowej.

12.W piątek okazja do spowiedzi I piątkowej od godz. 17.30.

13.Msze św. w tygodniu będą odprawiane rano o 7.00, 16.00 dla dzieci komunijnych i o 18.30 po Majowym. Rannej Mszy św. nie będzie tylko w środę i Boże Ciało. W piątek i sobotę o g. 7.00, 16.00 i 18.00.

14.Intencja wspólnoty Krwi zostanie odprawiona 29 maja o g. 18.30.

15.Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, która rzuca światło wiary na bieżące sprawy, Jest Gość Niedzielny, Cuda i Łaski dla tych co nie odebrali Droga, Różaniec. Jest pismo ewangelizacyjne za darmo Dobre Nowiny.

16.Niech Bóg Jeden w Trzech Osobach błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

17.Przyjmujemy zapisy na 20-dniową pielgrzymkę autokarową na Podlasie: Kodeń, Suchowola, Sokółka, Hodyszewo, Smolany i Krasny Bór. Cena 220 zł zgłosiło się już 15 osób. Podałem też informacje do Mołtajn, Skandawy.

18.Rekolekcje, dialog, spotkania dla młodzieży w św. Lipce od 1-3 czerwca: informacje w gablocie na zewnątrz kościoła.

19.W przyszłą niedzielę 3 czerwca zbiórka przy kościele na Kontynuacje budowy świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

20.Rekolekcje- 7 dni rekolekcji z rehabilitacją w Centrum Zdrowia Rybaki, ośrodek Caritas naszej Archidiecezji w kruchcie kościoła są wyłożone ulotki na ten temat.

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

20 maja 2018 r.

 

1.   Zesłanie Ducha Świętego to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie umocnieni mocą z wysoka, wyszli z Wieczernika, aby dawać świadectwo o zmartwychwstaniu Zbawiciela. Ich misja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele.

 

2.   Dzisiaj kończy się Liturgiczny Okres Wielkanocny. Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski czas komunii św. Wielkanocnej jest liczony do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystać z zaproszenia i przygotowania przez sakrament pokuty zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

 

3.   Zachęcamy także, aby radosny obchód dzisiejszej uroczystości rozszerzyć na jutro. Dnia 21 maja jutro czcimy Maryję jako Matkę Kościoła. Msze św. jutro będą odprawiane o godz. 10.00 i o 18.00, a po Mszy majowe.

 

4.   W czwartek przypada, obchodzone od 5 lat w Polsce święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msze św. będą odprawiane o godz. 10.00 i 18.00, a po Mszy majowe.

 

5.   Msze św. codziennie będą odprawiane wieczorem, a rano tylko w środę, piątek i sobotę.

 

6.   W sobotę zapraszamy wszystkich do modlitwy w Dniu Matki. Żyjącym mamom chcemy wypraszać obfitość Bożych łask, a zmarłym radość wieczną.

 

7.   W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w naszej parafii o g. 12.00 Uroczystość I Komunii Świętej.

 

8.   Spowiedź dla dzieci komunijnych i rocznicowych 25 maja w piątek o g. 16.00. Zachęcamy też do spowiedzi rodziców, chrzestnych i domowników.

 

9.   Kościół na komunie przygotowują i sprzątają rodzice dzieci komunijnych. Można sprzątać w piątek i w sobotę.

 

10.                Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Srokowa ul. Szkolnej. Msza św. będzie odprawiona 8 VI o godz. 18.00.

 

11.                Dzisiaj o godz. 10.00 spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

 

12.        Uroczystości odpustowe ku czci Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce 27 maja, suma odpustowa o godz. 11.00.

 

13.                Mieszkańcy Leśniewa jako pierwsi zamówili Msze św. o dobre plony i zbiory, która zostanie odprawiona 3 czerwca o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej.

 

14.                Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Mały GN i Cuda i Łaski.

 

15.                Niech Zmartwychwstały Chrystus zsyła dary Ducha Świętego na jubilatów i solenizantów rozpoczynjącego się tygodnia.

 

16.                Za tydzień w niedzielę 27 maja o godz. 10.00 spotkanie z rodzicami kl. IV w sprawie omówienia I rocznicy Komunii Świętej.

 

17.                O ile ktoś się wybiera na I Komunię Świętą dzieci, może nabyć pamiątkowy album lub Pismo Święte.

 

18.                Bóg zapłać Panu Janowi Lubera za przywiezienie brzózek do kościoła, a za obsadzenie brzózek dziękuję Panu Wiesławowi, Leszkowi i Marii.

 

19.        1 i 2 sierpnia planujemy zorganizować 2 dniową pielgrzymkę na Podlasie: Kodeń, Suchowola, Sokółka, Hodyszewo, Smolany i Krasny Bór. Przyjmujemy zapisy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

 

 

 Wniebowstąpienie Pańskie 

13 maja 2018r.

 

1.     Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. Pan Jezus po wypełnieniu zbawczego planu wraca do domu Ojca, wskazując nam kierunek naszego życia.

2.     Zachęcamy i zapraszamy na nabożeństwa majowe, które codziennie odprawiane są w naszej świątyni o godz. 18.00.

3.     W tym tygodniu razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy, zesłania Ducha Świętego. Codziennie odprawiamy nowennę do Ducha Świętego na zakończenie nabożeństwa majowego.

4.     Przypominamy, że każdy katolik zgodnie z przykazaniami kościelnymi powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć komunie świętą. Czas komunii świętej wielkanocnej kończy się w Uroczystość Trójcy Świętej za dwa tygodnie.

5.     W przyszłą niedziele przezywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, popularnie zwaną Zielonymi Świątkami.

6.     Msze święte w tygodniu będą odprawiane w poniedziałek i wtorek tylko wieczorem pozostałe dni rano i wieczorem.

7.     Z prasy jest: Gość Niedzielny, Droga i dl tych co nie odebrali Arka.

8.     Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Brzeźnicy. Do sprzątania było 7 osób. Z Kałek nie było nikogo, z Bajor 1 osoba i 6 z Brzeźnicy. Msza święta za sprzątających i tych co dołączyli ofiarę będzie odprawiona 12.09.2018 godz. 14.00.

9.     Do sprzątania kościoła na 19 maja prosimy mieszkańców Srokowa ul. Szkolnej.

10.  Niech Zmartwychwstały Pan obficie błogosławi z nieba solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

11.  Spotkanie z uczestnikami i sympatykami Akcji Katolickiej 17 maja w czwartek po Mszy św. wieczorowej.

12.  Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania 20 maja o godz. 10.00.

13.  Rozpoczęły się nabożeństwa fatimskie. Dzisiaj w Świętej Lipce o godz. 17.00, Korsze godzina 20.00. Kustosze tych sanktuariów zapraszają.

14.  Piesza pielgrzymka z Kętrzyna do Gietrzwałdu od 25-27 maja. Zapisy i informacje u ks. Rafała Kocińskiego w par. Św. Katarzyny w Kętrzynie.

15.  Wizytacja kanoniczna parafii 10 czerwca w niedzielę, którą przeprowadzi ks. Bp Senior Edmund Piszcz.

 

 

 

Szósta Niedziela Wielkanocna   6-05-2018r.

 

 

 

1)    Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć  w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

 

2)    Po sumie dziś spotkanie ze Wspólnotą Różańcową.

 

3)    Od jutra do środy z całym kościołem modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące.

 

4)    Msze św, w tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rano Mszy św, nie będzie w piątek.

 

5)    We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, Św. Stanisława, biskupa i męczennika. Trwajmy na modlitwie za naszą Ojczyznę.

 

6)    W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

7)    Od piątku będziemy przyzywać Ducha Św. jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmówimy na zakończenie nabożeństwa majowego.

 

8)    Codziennie w maju gromadzimy się, aby czcić Maryję, śpiewając litanię Loretańską. Nabożeństwa w kościele o godz. 18;00, a po nabożeństwie Msza Św.  Gromadźmy się też przy krzyżach przydrożnych, aby w ten sposób czcić Matkę Bożą.

 

9)    Zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy i wiary religijnej poprzez korzystanie z prasy katolickiej; jest Gość N, M Gość Niedzielny, Arka, Droga, Wpis, Różaniec. Jest też nasza Gazetka Parafialna na miesiąc maj.

 

10)                       Jest też ewangelizacyjne pismo Dobre Nowiny.  

 

11)                       Na potrzeby kościoła w tygodniu wpłynęły 2 ofiary ze Srokowa. Bóg zapłać

 

12)                       Bóg zapłać za posprzątanie k-ła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Kaczor. Do sprzątania było 8 osób. Dziękuję zamówione 2 Msze Św. za żywych i zmarłych. Za żywych będzie odpr. 14 XII g.12;00, za zmarłych 17 XII g. 17;00

 

13)                       Do sprzątania k-ła na 12 maja prosimy mieszkańców Brzeźnicy, Kałek i Bajor.

 

14)                       Solenizantów i jubilatów nadchodzącego tygodnia  niech Pan Jezus obdarza łaską swojej miłości.

 

15)                       Zapowiedzi g 8;45

 

16)                       Znaleziono klucze na Pl. Rynkowym odebrać można w Kancelarii Parafialnej.

 

17)                       Bóg zapłać Pani Annie za przygotowanie (gazetki) gablotki w kruchcie k-ła na miesiąc maj

 

 

 

Piąta Niedziela Wielkanocna

29 kwietnia 2018 

 

1)     Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i Sakramentów. Kto nie stara się być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w Królestwie Bożym.

 

2)     Dzisiaj z inicjatywy MIVA Polska, modlimy się za kierowców i innych użytkowników dróg, przypominając sobie obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego, jako fundamentu bezpieczeństwa.

 

3)     Dzisiaj także przypada 73 rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego pamiętajmy w modlitwie o Kapłanach, którzy złożyli wielką ofiarę z życia w czasie II wojny światowej.

 

4)     Od wtorku, 1 maja rozpoczynamy codzienne nabożeństwa majowe z Litanią Loretańską. Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele o godz. 18:00, a po majowym Msza Św. Gromadźmy  się też przy krzyżach przydrożnych i figurach w terenie, aby w ten sposób uczcić Matkę Bożą.

 

5)     W czwartek tego tygodnia obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze święte będą odprawiane  o godz. 10:00 ; W intencji naszej Ojczyzny i braci Strażaków z OSP gminy Srokowo, a druga Msza w tym dniu o godz. 18:00, a po Mszy Św. Nabożeństwo majowe. W tym dniu wspominamy też Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

 

6)     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, wraz z odpowiednimi nabożeństwami.

 

7)     W I- czwartek czyli 3 maja od godz.17:30 wystawienie NS i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

 

8)     W I-piątek okazja do spowiedzi od 17:15 spowiedź wcześniej, bo będzie 1kapłan.

 

9)     W tym tygodniu czcić będziemy: we wtorek Św. Józefa Rzemieślnika, w środę- Św. Atanazego, w piątek – Św. Floriana, patrona strażaków

 

10)       Msze św. w tygodniu będą odprawianie rano i wieczorem. Rano nie będzie tylko Mszy św. w czwartek 3 maja.

 

11)       Za tydzień 6 maja I niedziela miesiąca po sumie spotkanie ze wspólnotą Różańcową.

 

12)       W tygodniu wymienione były wszystkie gaśnice w sumie 7, bo minął już termin przydatności. Zapłacono 550 zł., zakupiono też żwir płukany, będzie potrzebny przy pracach przy ogrodzeniach posesji kościelnej.

 

13)       Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Leśniewa gr. II. Do sprzątania był 6 osób, prócz tego 4 osoby dołączyły ofiarę na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona 20 września o godz. 7:00.

 

14)       Do sprzątania kościoła na sobotę 5 maja prosimy mieszkańców Kaczor.

 

15)       Zachęcamy do pogłębiania swojej wiary i wiedzy religijnej poprzez korzystanie z prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, dla tych co nie odebrali Droga, Cuda i Łaski

 

16)       Dzisiaj też możemy nabyć naszą Gazetkę Parafialną na miesiąc maj.

 

17)       Życzymy, aby przeżywający w tym tygodniu imieniny, urodziny czy inne jubileusze, obficie zaczerpnęli duchowych łask od Chrystusa, prawdziwego Krzewu Winnego.

 

 

 Czwarta Niedziela Wielkanocy

22 kwietnia 2018r.

 

1.  Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu Krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misje pasterską tym, których sam wybrał, aby je wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

 

2.  Dziś w niedzielę Dobrego Pasterza, modlimy się o dobre i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

 

3.  Polecajmy w naszych modlitwach alumnów seminarium z naszej diecezji. Módlmy się również w intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii i tych, którzy w niej pracowali i udzielali nam sakramentów.

 

4.  W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: w poniedziałek – Uroczystość św. Wojciecha.

 

5.  W środę przypada święto św. Marka, Ewangelisty. Jest to tradycyjnie dzień modlitw o urodzaje.

 

6.  Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Rano Mszy św. nie będzie tylko w czwartek.

 

7.  Zachęcamy do pogłębiania swojej wiary i wiedzy religijnej poprzez korzystanie z prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga, Cuda i Łaski, Apostolstwo Chorych, Dominik na maj.

 

8.  Dzień otwartych drzwi Seminarium Duchownego w Olsztynie – Dzień Wdzięczności sobota 28 kwietnia. Początek godz. 10.00 Msza , koncert, rozgrywki sportowe, ponadto wiele innych atrakcji. Warto się wybrać.

 

9.  Wizytacja parafii 10 czerwca w niedzielę. Przeprowadzi ks. Bp Senior Edmund Piszcz.

 

10.               Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedziele mieszkańcom Leśniewa gr II. Do sprzątania było 7 osób. Bóg zapłać za złożoną ofiarę na kościół i za zamówiona Mszę Św., która zostanie odprawiona 19 września o godz. 7.00.

 

11.               Do sprzątania na 28 kwietnia prosimy mieszkańców Leśniewa gr III.

 

12.           Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, bł. Bożego, niech Dobry Pasterz prowadzi i obdarza obfitością swoich darów i łask.

 

13.               W przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich użytkowników dróg w dniu modlitw za kierowców.

 

14.               Katecheza parafialna dla kl. III dzieci komunijnych 28 kwietnia w sobotę o godz. 16.00.

 

15.             W piątek w godzinach rannych odeszła pa wieczną nagrodę śp. Stanisław Jarocka zaopatrzona sakramentami św. Pogrzeb dziś o godz. 13.30. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

 

Trzecia Niedziela Wielkanocna

 

15 kwietnia 2018 r.

 

1.   Zmartwychwstały Jezus ukazał się, przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

 

2.   Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego, które pomaga na zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.

 

3.   Dzisiaj jest zbiórka tacy na Seminarium Duchowne w Olsztynie.

 

4.   Msze św. w tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

 

5.   We wtorek 17 kwietnia spotkanie dla uczestników i sympatyków Akcji Katolickiej  po Mszy  św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy.

 

6.   Za tydzień, w niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskiej, zakonnej i misyjnej.

 

7.   Zachęcamy do pogłębiania swojej wiary i wiedzy religijnej poprzez korzystanie z prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Droga, Cuda i Łaski, Apostolstwo chorych.

 

8.   Bóg zapłać za posprzątanie kościoła mieszkańcom Leśniewa gr I. Do sprzątania było 6 osób. Bóg zapłać za zamówioną Mszę św., która zostanie odprawiona 11 czerwca o godz. 7.00.

 

9.   Do sprzątania kościoła na 21 kwietnia sobotę prosimy mieszkańców Leśniewa gr II.

 

10.               Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

11.               W sobotę 21 kwietnia o godz. 11.00 w Katedrze Olsztyńskiej Świecenia biskupie ks. Janusza Ostrowskiego. Zachęcamy parafian do modlitwy za nowego biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji Warmińskiej.

 

12.               Duchową Adopcję Dziecka Poczętego pojęło 8 osób. Bóg zapłać za te piękne świadectwo wiary.

 

 

Druga niedziela Wielkanocy

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego

 

8 kwietnia 2018r.

 

1.   Chrystus przychodzi do swoich uczniów, aby utwierdzić ich wiarę, ożywić miłość i wlać nadzieję w ich serca. Dlatego przekazuje im dar pokoju, a jednocześnie wykorzystując niedowiarstwo Tomasza, potwierdza wobec nich swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

 

2.   Dzisiejsza niedziela w nawiązaniu do liturgii słowa i objawień św. Faustyny Kowalskiej, została nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z tego przymiotu Bożego najbardziej korzystamy w czasie sprawowania sakramentów, a przede wszystkim sakramentu pokuty.

 

3.   Warto zadać sobie pytanie, czy już wypełniłem obowiązek spowiedzi wielkanocnej i czy pomogłem innym ten obowiązek wypełnić. Ponieważ człowiek może żyć w pokoju Bożym tylko wtedy, gdy doświadczy Bożego miłosierdzia.

 

4. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym.

 

5. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców. Na Mszy św. o godz. 10.00 i 18.00 będzie można złożyć przyrzeczenie trwające 9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego. Folderki o duchowej adopcji są wyłożone w kruchcie kościoła.

 

6.   Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

 

7.   Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną.

 

8.  Zachęcamy do nabywania i czytania pracy katolickiej, jest: Gość Niedzielny, Miłujcie się, Różaniec, Arka, Dominik, Rycerz Niepokalanej i dla tych co nie odebrali Droga.

 

9.   Za tydzień taca zbierana będzie na Seminarium Duchowne. Do parafii przyjedzie kleryk z 5 roku i przeprowadzi zbiórkę na ten cel.

 

10.                Bóg zapłać mieszkańcom Surwił za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.

 

11.                Do sprzątania kościoła na 14 kwietnia sobotę prosimy mieszkańców Leśniewa gr I.

 

12.                Dzisiaj po sumie spotkanie ze wspólnotą Różańcową.

 

13.                Na potrzeby kościoła wpłynęła 1 ofiara ze Srokowa. Bóg zapłać.

 

14.                Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

15.Organizatorzy „Apelu Pamięci …Ofiarom Katastrofy pod Smoleńskiem” zapraszają w  dniu 10 kwietnia na lotnisko Kętrzyn Wilamowo, na uroczyste obchody 8-smej rocznicy tragicznych wydarzeń. Początek uroczystości o godz. 8.30 a zakończenia 9.15.

 

16.Wizytacja parafii 10 czerwca w niedzielę przeprowadzi ka. Abp Edmund Piszcz senior.

 

 

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstanie Pańskie

 

1 kwietnia 2018 r.

 

1.     Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał: prawdziwie zmartwychwstał. Jest to nasza wielkanocne wyznanie wiary: Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiar Kościoła. Od światków zmartwychwstałego rozpoczyna się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie, Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią, życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych świąt Wielkanocnych naszym Drogim parafianom i gościom przybyłym na świta do naszej parafii.

 

2.     Dzisiaj jeszcze Msze św. będą odprawiane o godz. 10.30 i 12.00.

 

3.     Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą sprawowane w porządku niedzielnym, a o godz. 12.00 Msza św. z chrztami.

 

4.     Jutro też będziemy wspierać materialnie Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ofiary złożone na tace przeznaczone będą na tę uczelnie.

 

5.     Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę Uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

6.     Msze św. w oktawie będę odprawiane rano i wieczorem.

 

7.     Dziękujemy za uczestnictwo w Triduum Paschalnym o trwanie na adoracji w W.Piątek i W. Sobotę.

 

8.     Od piątku trwa Nowenna do Bożego Miłosierdzia w połączeniu ze Mszą wieczorną.

 

9.     W tygodniu wielkanocnym przypada I czwartek, piątek, sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie komunii św. i udział w nabożeństwach.

 

10.  W I czwartek o godz. 17.30 wystawienie NS i modlitwy.

 

11.  W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

 

12.  Bóg zapłać mieszkańcom Karłowa i Księżego Dworu za posprzątanie kościoła na święta. Po Niedzieli palmowej było dużo pracy, dlatego sprzątanie trwało długo. Dziękujemy też za zamówioną Msze św., która zostanie odprawiona 15 września o godz. 7.00.

 

13.  Do sprzątania kościoła na 7 kwietnia prosimy mieszkańców Surwił.

 

14.  Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, M. Gość, Droga, Miłujcie się, Arka, WPiS, Rycerz Niepokalanej.

 

15.  Dzisiaj też możemy nabyć naszą gazetkę parafialną na miesiąc kwiecień.

 

16.  Puszka Jałmużna Wielkopostna wyniosła 210 zł.

 

17.  Informacja gospodarcza:

zmodernizowaliśmy instalacje nagłośnieniową w kościele. Wzmacniać przenieśliśmy do zakrystii. Całość inwestycji opiewała na sumę około 4 tysięcy. W tygodniu były też naprawiane dzwony.

 

18.  Dalsze prace zgodnie z zapowiedzią będą prowadzone.

 

19.  Od kolędy na potrzeby kościoła wpłynęło 11 ofiar. Bóg zapłać za wsparcie materialne.

 

20.  Bóg zapłać za ofiary złożone na kwiaty do Bożego Grobu. Z ofiar, które wpłynęły zakupiono kwiaty do grobu i ciemnicy oraz na ołtarz główny i soborowy na sumę 1.800 zł, paschał 260 zł i baner do Grobu Bożego. Bóg zapłać za ofiary, które ostatnio wpłynęły z Silca od rodziny Szydłowska, Zalewska, Warno i od rodziny Kamińskich z Solanki; z Karłowa od Grażyny Konstantynowicz i Aniszczyk.

 

21.  Pragnę w tym dniu radosnym i wspaniałym podziękować za życzliwość i pomoc na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję Wiesławowi, Stanisławowi, Stanisławowi Pietrzyk, Tepper za przygotowanie konstrukcji ciemnicy i grobu.

Dziękuję ks. Adrianowi za tyle włożonej pracy i serca, aby wszystko doprowadzić do piękna: dziękuję za dobre pomysły, za tyle poświęconego czasu i to nieraz do późnych godzin nocnych. Za ułożeni i ustawienie kwiatów dziękuję Justynie Sobczyk. Pani Marii za przygotowanie obrusów na ołtarze. Braciom strażakom z Jegławek i Srokowa dziękuję za trzymanie straży przy grobie już od wielu lat. Dziękuje bieli procesyjnej, liturgicznej służbie ołtarza. Ks. Adrianowi za przygotowanie liturgicznej służby ołtarza do Triduum Paschalnego, laikatowi i młodzieży za przygotowanie Pasji i czytań, szafarzom świeckim komunii, organiście i chórowi za przygotowanie śpiewów, Pani Annie za przygotowanie gablotki świątecznej.

 

22.  Życzenia od ks. Bp Cyryla Klimowicza, Pana Wójta, od zastępcy Prezydenta Olsztyna, od sióstr Karmelitanek ze Spręcowa.

 

23.  Koncert śpiewajmy Janowi Pawłowi II piątek 6 kwietnia o godz. 18.30 w sali widowiskowej w Domu Kultury; wystąpi około 60 osób ze Srokowa i Barcian.

 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

 

1.   Przesłanie Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazuje ona postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołdu, a potem pragną jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

 

2.   Msze św. od poniedziałku do środy będą odprawiane rano i wieczorem. Do środy włącznie wieczorem o godz. 17.00.

 

3.   Szczególnym czasem w Wielkim tygodniu będzie Triduum Paschalne w czasie, którego będziemy przeżywali wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa związane z ostatnia Wieczerza, Męka Pańska i Zmartwychwstanie.

 

4.   Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Triduum Paschalne na godz. 18.00.

 

5.   W Wielki Czwartek w katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas Uroczystej Mszy Krzyżma dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych. Na tej Mszy św. Kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie.

 

6.   W Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ostatniej wieczerzy, ustanowienia Eucharystii i sakrament Kapłaństwa. Na tej Mszy przyjęcie nowych ministrantów do służby liturgicznej. Nabożeństwo zakończymy procesją do kaplicy adoracji zwanej ciemnicą. Adoracja potrwa do godz. 21.00.

 

7.   W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu, obowiązuje post ścisły, natomiast nabożeństwo koncentruje się na Męce Pańskiej. Stąd w liturgii czytany jest opis Męki wg. Św. Jana i odbywa się adoracja krzyża. Nie sprawuje się w tym dniu Mszy. Adoracja w Wielki Piątek całodzienna od godz. 8.00 do godz. 18.00 i po liturgii Wielkiego Piątku do godz. 22.00.

 

8.   Uroczystość Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 18.00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne dlatego przychodzimy ze świecami i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię dopełni w niedzielny poranek o godz. 6.00 radosna procesja rezurekcyjna.

 

9.   W Wielką Sobotę przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy aby choć na chwilę zatrzyma się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za dzieło odkupienia.

 

10.                Podczas święcenia pokarmów będzie zbierana ofiara na Misje i Radio Maryja. Składamy wtedy też skarbonki z Jałmużną Wielkopostną. Skarbonki można też złożyć w W. Czwartek w procesji z darami.

 

11.                Świecenie pokarmów w kościele w Srokowie co godzinę o 15.00, 16.00 i 17.00 oraz po liturgii W. Soboty.

 

12.                Święcenie pokarmów w W. Sobotę w terenie :

 

·      godz. 9.30 – Silec, Jegławki

 

·      godz. 10.00 – Surwiły, Skandławki

 

·      godz. 10.30 – Kosakowo, Szczeciniak

 

·      godz. 11.00 – Solanka, Chojnica, Wilczyny

 

·      godz. 11.45 – Siniec

 

·      godz. 12.00 – Kąty, Brzeźnica

 

13.                Adoracja w Wielką Sobotę całodzienna od g. 8.00 do 18.00 i po liturgii do g. 23.00.

 

14.                Do adoracji zachęcamy i prosimy strażaków, dzieci, młodzież, ministrantów, kółka różańcowe, wspólnoty – abyśmy trwali przy Chrystusie na modlitwie.

 

15.                Uroczysta Msza św. rezurekcyjna, którą poprzedzi procesja zostanie odprawiona o godz. 6.00 za parafian.

 

16.                Prosimy o zorganizowanie się bieli procesyjnej do niesienia chorągwi mogą też być mężczyźni np. Strażacy.

 

17.                Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Jest: Gość Niedzielny, Mały G.N. i dla tych co nie odebrali Arka, Cuda i Łaski WPiS.

 

18.                Są Dobre Nowiny – bezpłatna gazeta ewangelizacyjna. Do wzięcia w kruchcie kościoła lub zakrystii.

 

19.                Tylko z oczyszczonym sercem możemy w pełni przeżywać pamiątkę  zbawczych tajemnic: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty. Spowiadać będziemy w poniedziałek i wtorek na Mszy św. wieczornej.

 

20.                W tym roku ze względu na Wielki Tydzień, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia został przeniesiony na 9 kwietnia.

 

21.                Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejsza niedziele mieszkańcom Rydzówki oraz za zamówioną Msze Św., która zostanie odprawiona 10 IX o godz. 7.00

 

22.                Do sprzątania kościoła na środę przed świętami prosimy mieszkańców Karłowa i Księżego Dworu.

 

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

 

18 marca 2018 r.

 

1.   W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

 

2.   Dziś kończymy nasze rekolekcje wielkopostne. Sporo osób skorzystało z rekolekcji. Bogu nie będą dzięki za te dni łaski. Przez 3 dni spowiadało 12 kapłanów. Chorych w domach odwiedziliśmy 8 osób, owoc duchowy tych rekolekcji to 321 komunii w I dniu, 348 w drugim i w trzecim dniu 384. Ks. Zbigniewowi Chmielewskiemu składam z głębi serca szczere podziękowanie za te rekolekcyjne przemyślenia i pouczające nauki płynące z serca, zrozumiałe dla każdego i przygotowanie naszej parafii do świąt zmartwychwstania Pańskiego. Życzę księdzu dużo sił, zdrowia oraz błogosławionych, pełnych pokoju świąt wielkanocnych. Niech Bóg we wszystkim błogosławi.

 

3.   Inny sposobem przygotowania do Wielkanocy jest uczestniczenie w nabożeństwach okresowych: Droga Krzyżowa i Gorzkich Żalach.

 

4.   Z pomocą na rekolekcje przyszło 9 osób. Dziękujemy za ten dar serca. W sposób szczególny dziękuję Pani Krystynie Narbutowicz właścicielce piekarni w Węgorzewie za tak hojną pomoc już od wielu lat.

 

5.   Bóg zapłać Pani Marii, Jadwidze, Halinie i Elżbiecie za przygotowanie posiłków dla księży, którzy spowiadali, to był duży wkład w te rekolekcje.

 

6.   Panu Wójtowi dziękuję serdecznie za udostępnienie autokarów do przywiezienia dzieci i młodzieży na rekolekcje.

 

7.   Dziękuje Dyrektorom szkoły i nauczycielom, katechetom, ks. Adrianowi za opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Dziękuję a przygotowanie tekstów liturgicznych czytań i modlitwy wiernych.

 

8.   Dziękuję parafialnemu Oddziałowi Caritas za pomoc w rozprowadzaniu dewocjonaliów na cele charytatywne.

 

9.   W dowód wdzięczności za wszystkich zostanie odprawiona Msza św. 22 marca o godz. 7.00.

 

10.                Jutro przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i patrona Kościoła.

 

11.                Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

 

12.                 Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy św. pobłogosławimy palmy. Przed sumą o godz. 11.50 zgromadzimy się przed kościołem, ska∂ wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

 

13.                Dla dzieci ogłaszamy konkurs na palmy.

 

14.                Rozprowadzane są kartki świąteczne i drobne dewocjonalia na cele charytatywne.

 

15.          W Niedziele Palmową uczestniczyć będziemy w Drodze Krzyżowej w plenerze ulicami o godz. 15.00. Odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego i udamy się na Drogę Krzyżową. Proszę braci strażaków do asysty przy krzyżu.

 

16.                Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i obejścia wokół kościoła mieszkańcom Wysokiej Góry dla 8 osób. Dziękujemy też za zamówioną Msze św., która zostanie odprawiona 4 września o godz. 7.00 i za ofiarę złożoną na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 

17.                Do sprzątania kościoła na sobotę 24 marca prosimy mieszkańców Rydzówki i Suchych Dołów.

 

18.                Niech św. Józef opiekuję się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

 

19.                Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i przystrojenie ołtarzy w kościele łożyli: Surwiły, Chojnica, Leśniewo, Siniec, Kąty, Kolkiejmy, Brzeźnica, Wysoka Góra, Solanka i od osób pojedynczych: Wołejszo Wanda, Wardak, Żuk, Bagińska kolonia Srokowa, Rudź Silec, Pietrzak Księży Dwór, Orłowska Halina, Fentoń Szczeciniak, Radawiec Danuta, Kozłowska i Pigocka, Rutkowska kolonia Srokowo. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

 

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

 

11 marca 2018 r.

 

1.   Dzisiejsza już czwarta niedziela wielkiego postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Letare, czyli radości. Widzimy to nawet w zmianie fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłki.

 

2.   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00- zechciejmy choć raz być na tym nabożeństwie pasyjnym.

 

3.   Msze św. od poniedziałku do środy będą odprawiane rano i wieczorem.

 

4.   Jutro zgodnie z ustaleniem po Mszy św. wieczorowej spotkanie z Akcją Katolicką. Zapraszamy sympatyków i uczestników. Omawiany będzie temat o Ojcu Pio.

 

5.   We wtorek 13 marca spotkanie z parafialnym oddziałem Caritas po Mszy św. wieczorowej.

 

6.   W czwartek tj. 15 marca rozpoczynamy nasze rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do niedzieli włącznie. Zachęcamy parafian do udziału w rekolekcjach i prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji. Każde dzieło omodlone wyda owoce.

 

7.   Program jest dobrze znany, ale dla przypomnienia podajmy porządek naszych rekolekcji.

 

8.   Msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla dorosłych o godz. 10.00 i 17.00 z tym że w piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa, a po niej o godz. 17.30 Msza św.

 

- dla dzieci w czwartek i piątek o godz. 8.30, a w sobotę o godz. 12.00.

 

- dla młodzieży w czwartek, piątek i sobotę o godz. 12.00.

 

9.   Droga krzyżowa w piątek o 8.15 dla dzieci, o godz. 11.30 dla młodzieży i o godz. 17.00 dla dorosłych.

 

10.         W sobotę po Mszy św. wieczorowej spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

 

11.      Spowiedź przez 3 dni na 15 min przed Mszą św. i w czasie każdej Mszy św. Codziennie z pomocą będzie 4 kapłanów. Korzystajmy przez te 3 dni, bo w niedziele nie będzie okazji do spowiedzi.

 

12.                Chorych w domach odwiedzimy w sobotę od godz. 14.00. przyjmujemy zgłoszenia do chorych w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

13.                Dowóz dzieci i młodzieży na rekolekcje tak jak w latach ubiegłych.

 

14.                Kto może prosimy o pomoc do kuchni na czas trwania rekolekcji . Bóg zapłać już dla 3 rodzin za pomoc.

 

15.                W Brzeźnicy będzie 1 spotkanie w czwartek o godz. 14.30.

 

16.                Zakończenie rekolekcji w niedzielę 18 marca, z udzielenie błogosławieństwa apostolskiego z odpustem zupełnym na każdej Mszy św. oraz na dojeździe w Sińcu o godz. 14.30.

 

17.                Rozprowadzane są świece wielkanocne paschaliki, kartki świąteczne i buteleczki na wodę święconą na cele charytatywne.

 

18.                Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, WPiS , a dla tych co nie odebrali jest Arka, Różaniec, Droga, Rycerz Niepokalanej, Cuda i łaski.

 

19.                Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Srokowskiego Dworu. Do sprzątania było 6 osób. Bóg zapłać za zamówioną Mszę św. która zostanie odprawiona 3 września o godz. 7.00.

 

20.                Na 17 marca prosimy do sprzątania kościoła mieszkańców Wysokiej Góry od godz. 13.00

 

21.                We wtorek, 13 marca przypada 5 rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

 

22.                Bóg zapłać za ofiary złożone od Bożego Grobu dla Migus Ireny dla rodziny Kwiatoń i Góreckiej Eugenii.

 

23.                Solenizantom i jubilatom życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.

 

 

24.                Zmodernizowaliśmy instalację nagłaśniającą w kościele (wzmacniacz, mikrofony, nowe przewody), wzmacniacz przenieśliśmy już do zakrystii. Bóg zapłać Andrzejowi Wereda za tyle włożonej pracy i serca, aby wszystko dobrze zgrać.

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

1.   W trzecią niedzielę wielkiego postu Chrystus uświadamia na, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg i trzeba zatroszczyć się by była on dla Niego godnym mieszkaniem.

2.   Dziś 4 marca czcimy św. Kazimierza polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji, ani  rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stawać się też drogą do świętości.

3.   Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca po sumie spotkanie ze wspólnotą różańcową.

4.   Rozważając Mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na drogę krzyżową w piątki o godz. 17.00 i Gorzkie żale w niedzielę o g. 17.00.

5.    Msze święte w tym tygodniu będą rano i wieczorem.

6.   W czwartek 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Chodź świecka uroczystość pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w kościele i w rodzinie.

7.   Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 15-18 marca. Są wydrukowane programy rekolekcyjne i wyłożone w kruchcie kościoła.

8.   Zachęcamy do lektury pracy katolickiej jest: Gość Niedzielny, Arka, Droga, Różaniec, Misyjne Drogi i dla tych o nie odebrali Cuda i Łaski i Dominik.

9.   Dzisiaj możemy też nabyć naszą gazetkę parafialną na miesiąc marzec.

10.                Od przyszłej niedzieli tj. 11 marca rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie dla dzieci kl. III dzieci komunijnych. Spotkania odbywać się będą o godz. 10.00

11.                Jeden z najprzedniejszych dobrych uczynków to jałmużna postna. Oprócz skarbonek, które były wzięte do naszych domów, pod chórem zgaduje się ogólna skarbonka z napisem: „Jałmużna Wielkopostna”.

12.                Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas rozprowadzają paschaliki wielkanocne, kartki świąteczne na cele charytatywne. Można nabyć płytę Dwie Korony, muzyka Filmowa Robert Janson. Kupując płytę wspierasz rodziny dotknięte wojną w Syrii. Rodzina rodzinie.

13.                Bóg zapłać Panu Kowalskiemu stolarzowi za zrobienie i ofiarowanie półki do umiejscowienia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

14.                Przymierzamy się do zmodernizowania instalacji nagłaśniającej w kościele, zakupiono nowy wzmacniacz, który ma więcej wejść na mikrofony- Cena 3 816 zł.

15.                Bóg zapłać za złożoną ofiarę na potrzeby kościoła dla Pani Krystyny Kontakiewicz i rodzinie Fejter z Wyskoku

16.                Solenizantom i jubilatom życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.

17.                Bóg zapłać za posprzątanie kościoła dla mieszkańców Wilczyn oraz za zamówioną Mszę św., która zostanie odprawiona 14 września o 17.00.

18.                Do sprzątania na sobotę 10 marca prosimy mieszkańców Srokowskiego Dworu.

19.                Puszka z ubiegłej Niedzieli Ad Gentes na pomoc polskim misjonarzom wyniosła 600 zł

20.                Bóg zapłać za złożoną ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego dla Janiny Pietrzyk.

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

24 LUTY 2018

 

1.   Dzisiejsza niedziela „Ad Gentes” jest dniem modlitw, postu i solidarności z misjonarzami. Dziś otaczamy ich modlitwą i wspieramy dzieła charytatywne, edukacyjne i ewangelizacyjne na misje. Pomagam misjonarzom po przez Dzieł Pomocy Ad Gentes, które już od 11 lat troszczy się o misjonarzy z Polski. Dzięki darczyńcom każdego roku może ono wspierać finansowo projekty na misjach. W tamtym roku zbudowano już kilka studni i 2 szkoły. Wyposażono w konieczne lekarstwa misyjne przychodnie zdrowia. Dzięki pomocy materialnej z polski istnieją przedszkola, szkoły i świetlice dla najuboższych dzieci w Afryce i Ameryce łacińskiej. Ofiarami do puszek wspieramy dzisiaj misjonarzy i wielkie dzieł misyjne.

2.   W II niedziele Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec wskazując na Jezusa mówi: „To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”

3.   Trwajmy w Wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać Mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.00, a Gorzkie Żale o godz. 17.00 w niedzielę.

4.   W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, dlatego o godzinie 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy.

5.   I piątek miesiąca 2 marca okazja do spowiedzi świętej od godz. 16.30. starajmy się w tym dniu przyjąć komunie świętą wynagradzającą za nasze grzechy.

6.   W I sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści.

7.   Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

8.   Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 15-18 marca.

9.   Katecheza przedmałżeńska odbywa się w soboty o godz. 16.00.

10.                Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Miłujcie się, Droga, Cuda i Łaski, Apostolstwo Chorych, Mały Gość Niedzielny.

11.                Są Dobre Nowiny – bezpłatna gazeta ewangelizacyjna. Do wzięcia w kruchcie kościoła lub zakrystii.

12.                Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas rozprowadzają paschaliki wielkanocne, kartki świąteczne na cele charytatywne. Można nabyć płytę Dwie Korony, muzyka Filmowa Robert Janson. Kupując płytę wspierasz rodziny dotknięte wojną w Syrii. Rodzina rodzinie.

13.                Są w kruchcie kościoła do wzięcia skarbonki na wielki post „Jałmużna Postna”.

14.                Wydrukowane i wyłożone są programy rekolekcji wielkopostnych. Każdy wychodząc z kościoła może wziąć program do domu zanieść sąsiadom, znajomym.

15.                Bóg zapłać mieszkańcom Skandławek za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę, oraz zamówioną Msze świętą, która zostanie odprawiona 18 czerwca o godz. 18.00.Do sprzątania było 7 osób.

16.                Do sprzątania kościoła na 3 marca (sobotę) prosimy mieszkańców Wilczyn.

17.                Na potrzeby kościoła w tym tygodniu wpłynęły ofiary od Mirosławy Kiełbasa z Leśniewa i druga ofiara również z Leśniewa bezimienna. Bóg zapłać za te wsparcie materialne na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

18.                Niech przemieniony Chrystus błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

18 luty 2018 r.

 

1.  W pierwszą Niedziele Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazała nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

2.  Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwa drogi krzyżowe zapraszamy w piątek o godz. 17.00, a na gorzkie żale w niedzielę o 17.00.

3.  Dziś o godz. 10.00 katecheza dla kandydatów do bierzmowania (w sali katechetycznej przy zakrystii).

4.  Za tydzień przypada niedziela Ad Gentes- Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Będzie zbiórka do puszek na Fundusz Misyjny.

5.  Msze  św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

6.  Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędzie się w dniach 15-18 marca.

7.  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny nr marcowy, Droga, Miłujcie się, Apostolstwo Chorych. Dla tych co nie odebrali jest Arka i Cuda i Łaski.

8.  Katecheza przedmałżeńska odbywa się w soboty o godz. 16.00. Zgłosiły się na razie 2 pary.

9.  Od dzisiaj przedstawiciele parafialnego oddziału Caritas rozprowadzają paschaliki i Wielkanocne i kartki świąteczne na cele charytatywne. Można nabyć płytę Dwie Korony Muzyka filmowa Roberta Jonsona, kupując płytę wspieramy rodziny w Syrii, Rodzina rodzinie.

10.              Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Kolkiejm oraz za zamówione 2 Msze św. 1 będzie odprawiona 23 IV o 7 rano a druga Do sprzątania było 5 osób.

11.              Do sprzątania kościoła na 24 lutego prosimy mieszkańców Skandławki.

12.              Za tydzień w sobotę 24 lutego katecheza parafialna dla kl. III komunijnych o godz. 16.00.

13.              Jeden z najprzedniejszych dobrych uczynków to Jałmużna Postna wyłożone są w kruchcie kościoła Skarbonki na Wielki Post. Niech ta skarbonka znajdzie się w naszych rodzinach. Robią umartwienie i rezygnując z jakiejś przyjemności w Wielkim Poście złóż ofiarę do tej skarbonki. Twoja jałmużna pomóc może w leczeniu osób starszych (seniorów). Skarbony te założymy w W. Sobotę przy poświęceniu pokarmów na stół Wielkanocny.

14.              Bóg zapłać uczestnikom i sympatykom Akcji Katolickiej za przyjście na spotkanie w dniu 15 lutego. Było nas razem z księżmi 9 osób. Katecheza poświęcona była Duchowi Świętemu. Hasło tego roku Jesteście napełnieni Duchem Świętym. Artykuł ten ukarze się również w naszej gazetce parafialnej w marcu. Cieszę się , że nowi członkowie dołączyli w szeregi Akcji Katolickiej. Bóg zapłać za piękne świadectwo wiary.

15.              Pamiętajmy i solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece.

16.           W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności 4 osoby z naszej parafii Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

17.     Na potrzeby Kościoła w tygodniu wpłynęły ofiary od Roberta Łaniusz 50 zł z Kosakowa i Heleny Odojewskiej 100 zł z Solanki. Bóg zapłać za te wsparcie materialne na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

18.              Dziękuję również za pomoc na rzecz naszej parafii dla Leona Wołos.

19.     W poniedziałek 19 IV o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza św. o powrót do zdrowia Stanisławy do Klubu Seniora Niezapominajka.

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

11 LUTY 2018

               

1.    Chrystus, oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nasz oczyścić z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.

 

2.    Dzisiaj w światowy Dzień Chorego na Mszy św. o godz. 12.00. Udzielimy Sakramentu chorych namaszczenia. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej.

 

3.    Dzisiaj w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otoczmy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający i umacniający w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.

 

4.    Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wiele milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.

 

5.    W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz. 10.00 i 17.00. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. A rozpoczęciem 60 roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

 

6.    W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy św. dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.

 

7.    Już teraz zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: Droga krzyżowa w piątki o g. 17.00. a Gorzkie żale w niedzielę o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym.

 

8.    W Wielkim Poście o ile będą chętni planujemy zorganizować katechezę przedmałżeńską spotkania odbywałyby się raz w tygodniu w soboty o 16.00. Pierwsze spotkanie 17 lutego. Zachęcamy chętnych do udziału, aby później nie było problemu przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa. Skoro jest taka możliwość korzystajmy.

 

9.    W dalszym ciągu przypominamy że w soboty o g. 10.00 są spotkania dla ministrantów i kandydatów na ministranta. Cieszymy się, że jest trochę kandydatów. Liczymy na innych. Do odważnych świat należy. O ile rodzice pomogą, to można liczyć że nie zabraknie do służby przy ołtarzu Najwyższemu Panu Jezusowi. Pan Bóg nie poskąpi wtedy swojej łaski i błogosławieństwa.

 

10.Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem. Wieczorem nie będzie Mszy św. w poniedziałek , ze względu na konferencje dla kapłanów w Olsztynie.

 

11.15 lutego w czwartek odbędzie się spotkanie z uczestnikami i sympatykami akcji katolickiej po Mszy św. wieczorowej. Zapraszamy również i tych parafian, których zachęcaliśmy po kolędzie, aby włączyli się w szeregi Akcji Katolickiej.

 

12.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę mieszkańcom Jegławek gr V oraz za zmówioną Msze św., która zostanie odprawiona 17 IV o g. 18.00. Do sprzątania było 5 osób.

 

13.Do sprzątania kościoła na sobotę 17 lutego prosimy mieszkańców Kolkiejm.

 

14.Ustawicznie zachęcamy do czytania i korzystania z prasy katolickiej. Jest Gość Niedzielny, Cuda i Łaskie, WPiS. Dla tych co nie odebrali Arka, Różaniec, Droga, Mały Gość Niedzielny.

 

15.Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego.   

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

4 LUTY 2018R.

 

1.   Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.

 

2.   Dzisiaj po sumie spotkanie ze wspólnotą różańcową z pierwszej niedzieli miesiąca.

 

3.   Jutro, we wspomnienie św. Agaty, zgodnie z tradycją po każdej Mszy św., pobłogosławimy chleb.

 

4.   Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane rano i wieczorem.

 

5.   W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako światowy Dzień Chorego. Na Mszy św. z udzielaniem sakramentu chorych zapraszamy na g. 12.00. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do kościoła. Osoby, które przyjmą sakrament chorych złożą karteczki na ołtarzu bocznym ( na karteczce imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania potrzebne do wpisu do księgi chorych.

 

6.   Za tydzień w niedzielę zbiórka tacy na seminarium Duchowne. Do parafii przyjedzie kleryk.

 

7.   Bóg zapłać za pomoc w rozebraniu żłóbka i dekoracji w kościele rodzicom dzieci komunijnych. Dziękuję też za sprzątnięcie kościoła, kwiaty i złożoną ofiarę na Msze św., która zostanie odprawiona 13 kwietnia o 7.00. Do pomocy było 12 osób. Dziękuję też za pomoc ks. Wikaremu, Stanisławowi i Wiesławowi, Stanisławowi Pietrzykowi, Józefowi Teper, Pani Marii, Januszowi Turzańskiemu i jego pomocnikom.

 

8.   Do sprzątania na 10 lutego sobotę prosimy mieszkańców Jegławek gr V ostatni i kolonia Jegławek.

 

9.   1 lutego zakończyliśmy kolędę w tym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy nas przyjęli. Bóg zapłać za otwarci drzwi domów i mieszkań; za życzliwość, gościnność i za złożone ofiary. Ponad 50% parafian złożyło ofiary na potrzeby kościoła. Niektóry już od wielu lat nie składają chodź by symbolicznej ofiary. Za wszystkich parafian trzeba płacić podatek do Urzędu Skarbowego, na Kurie i Seminarium Duchowne  od ilości mieszkańców, bez względu na to czy ktoś składa ofiarę czy też nie. Tym bardziej wszystkim parafianom, którzy wspierają potrzeby kościoła z głębi serca dziękujemy. Najwięcej mieszkań w tym roku było zamkniętych w Szczeciniaku nowe budownictwo i w Solance stare budownictwo. Ale były też piękne przykłady gdy ktoś nie mógł przyjąć księdza- przychodził, zgłaszał, proponował odwiedziny w innym czasie, niektórzy też dzwonili telefonicznie usprawiedliwiając swoją nieobecność. Za te piękne przykłady dziękujemy. Dużo osób na kolędzie zamówiło Msze św., sporo też zapisało się na adorację NS w W. Piątek i W. Sobotę. Zastrzeżeń, pretensji nie było.

 

10.                Jest prasa katolicka, do korzystania z której ustawicznie zachęcamy. Jest Gość Niedzielny, Droga, Arka, WPiS. Dla tych co nie odebrali jest Różaniec, Cuda i Łaski. Jest jeszcze nasza gazetka parafialna na luty.

 

11.                Po za kolędą na potrzeby kościoła tegoroczne prace wpłynęły ofiary:  Stanisław i Agnieszka Duda i od Wandy Wołejszo. Bóg zapłać.

 

12.                Bóg zapłać Pani Annie za przygotowanie gabloty w kruchcie kościoła.

 

13.                Ks. Bp Cyryl z Rzymu będąc na audiencji u Ojca św.  przesyła pozdrowienia i zapewnia o pamięci modlitewnej. Odprawił też Msze św. w intencji naszej wspólnoty parafialnej.

 

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

28 STYCZNIA 2018R.

 

1.    Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od złego. Jest Panem świata duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.

 

2.    Dzisiaj, w Światowym Dniu Trędowatych, Kościół modli się i wspiera dotkniętych tą chorobą, która nadal, mimo wieloletnich zabiegów, zbiera obfite śmiertelne żniwo.

 

3.    W tym tygodniu w piątek święto Ofiarowania Pańskiego. Święto Matki Bożej Gromnicznej. Uobecniamy w tym dniu wydarzenia związane z przyniesieniem do świątyni jerozolimskiej Dzieciątka Jezus i Ofiarowania Go Bogu. Tradycyjnie przychodzimy na Mszę z gromnicami, które będą w czasie liturgii poświęcone. Z tym świętem związany jest dzień życia konsekrowanego.

 

4.    Msze św. 2 lutego będą odprawiane o godz. 10.00, 16.00 i 17.00.

 

5.    Dla dzieci komunijnych Msza św. o godz. 16.00 z poświęceniem świec komunijnych.

 

6.    Msze św. od wtorku do czwartku wyłącznie będą rano, a w poniedziałek i sobotę rano i wieczorem.

 

7.    Przeżywać będziemy  również I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca wraz z odpowiednimi nabożeństwami.

 

8.    W I czwartek- modlitwy o powołania kapłańskie po Mszy św. rannej.

 

9.    W I piątek spowiedź na każdej Mszy św.

 

10.W sobotę- nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. W tym tygodniu z okazji wspomnienia św. Błażeja na Mszy Św. rannej i wieczornej można przyjąć specjalne błogosławieństwo chroniące przed chorobami gardła.

 

11.Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej. Jest Różaniec, Gość Niedzielny (w Gościu jest też artykuł o naszej parafii o przeglądzie Kolęd i Pastorałek). Jest też Rycerz, Cuda i Łaski i dla tych co nie odebrali jest Droga.

 

12.Włożone jest w kruchcie kościoła pismo Dobre Nowiny na styczeń.

 

13.W kruchcie kościoła możemy nabyć świece woskowe i zwykłe oraz okapniki na świece, kropidła na kolędę i komplety kolędowe.

 

14.Kolęda dobiega końca w czwartek ostatni dzień. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie kapłanów. W tym tygodniu chcemy jeszcze odwiedzić parafian:

 

·      29 stycznia poniedziałek- Szczeciniak od godz. 10.00 i od godz. 15.30 ul. Chopina.

 

·      30 stycznia wtorek ul. Ogrodowa od 10.00 i Solanka nowe budownictwo bloki od godz. 15.00

 

·      31 stycznia środa Solanka Stare budownictwo od godz. 10.00

 

·      1 lutego Skandławki od godz. 10.00 Kolkiejmy od godz. 15.00 i ul. Szkolna od godz. 15.00

 

Kolęda wyznaczona jest dla 2 kapłanów. Do poszczególnych miejscowości prosimy o przysłanie pojazdu na wyznaczoną godzinę.

 

15.Na sobotę 3 lutego na godz. 10.00 prosimy rodziców dzieci komunijnych do pomocy w rozebraniu choinek i dekoracji kościoła, żłóbka i sprzątnięcie kościoła.

 

16.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedziele mieszkańcom Jegławek gr IV. Do sprzątania było 7 osób. Bóg zapłać za zamówioną Msze św., która zostanie odprawiona 12 kwietnia o godz. 7.00.

 

17.Niech Jezus, ochrania i strzeże Solenizantów i Jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

18.Dzisiaj też możemy nabyć naszą gazetkę parafialną na miesiąc luty.

 

19.Dzisiaj w Domu Kultury o godz. 13.00 rozpoczyna się przegląd kolęd i pastorałek już 19-sty międzygminny, który potrwa około 3 godzin.

 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

21 stycznia 2018r.

 

1.  Dzisiaj o 10.00 spotkanie z rodzicami klas III dzieci komunijnych.

 

2.Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zachęcamy do udziału w modlitwach o jedność chrześcijan.

 

3.   Dzisiaj przypada dzień Babci, a jutro dzień Dziadka.

 

4. W piątek przypada w Kościele Dzień Islamu. Poznanie innych kultur i religii pomaga w przezwyciężaniu podziałów i nienawiści. Prośmy jedynego Boga, który na różne sposoby objawia się ludziom, o pokój i braterstwo w świecie.

 

5.   Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane tylko rano.

 

6.   Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, aby w ten sposób, aby w ten sposób pogłębić swoją wiedzę religijną i ożywić wiarę. Jest Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny na luty, Cuda i Łaski, Droga, Dominiki i Arka dla tych co nie odebrali.

 

7.   Jest dziś możliwość nabycia gromnic woskowych, które będziemy błogosławić 2 lutego w święto Matki Bożej Gromnicznej. Możemy nabyć okapniki na świece i kropidła na kolędę.

 

8.   Bóg zapłać mieszkańcom Jegławek gr III za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i złożenie ofiary na Msze św., która zostanie odprawiona 14 marca o godz. 7.00.

 

9.   Do sprzątania kościoła na 27 stycznia prosimy mieszkańców Jegławek gr IV z następnych bloków po jednej i drugiej stronie do sklepu.

 

10.                Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask.

 

11.Dziękujemy za dotychczasowe życzliwe przyjęcie nas w minionym tygodniu po kolędzie przez naszych parafian, jednocześnie w tym tygodniu chcemy jeszcze odwiedzić kolejną grupę parafian:

 

a)   poniedziałek: ul Barciańska strona nieparzysta i ul. przyległe Zielona i Łąkowa od godz. 15.00

 

b)   wtorek: ul. Barciańska strona parzysta i Strzelecka od godz. 15.00.

 

c)   środa: Leśniewo od godz.10.00

 

d)   czwartek: Chojnica i Srokowski Dwór od godz. 10.00, Rydzówka i Księży Dwór od godz. 15.00.

 

e)   piątek: Silec od godz. 10.00

 

f)    sobota: Kosakowo od godz. 10.00

 

Kolęda jest wyznaczona dla 2 kapłanów. Do poszczególnych miejscowości prosimy o przysłanie pojazdu na wyznaczoną godzinę.

 

12. Z naszej parafii 3 grupy brały udział w 21 Festiwalu Jasełkowym w Kętrzynie. Grupa młodsza i starsza otrzymały 1 miejsce, przedszkolaki zdobyły III miejsce. Gratulujemy zwycięzcom tak dobrych wyników. Konkrecja była duża, a nasi otrzymali tak piękne miejsce.

 

 

 

 

Druga Niedziela Zwykła w Ciągu Roku

 

14 stycznia 2018r

 

1.    Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: Oto Baranek Boży, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go szukać i potem pozwolić się prowadzić przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

 

2.    Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwom naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.

 

3.    W środę Kościół w Polsce obchodzi dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu.   

 

4.    Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który potrwa do 25 stycznia.

 

5.    W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dziadka.

 

6.    Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane tylko rano w koncelebrze.

 

7.    Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, aby w ten sposób pogłębić soją wiarę. Jest Gość Niedzielny, dla tych co nie odebrali jest WPiS, Arka, Droga, dla dzieci Dominik.

 

8.    Za tydzień 21 stycznia w niedzielę o godz. 10.00 spotkanie rodziców kl. III dzieci komunijnych.

 

9.    W tym tygodniu wspominamy: 17 stycznia św. Antoniego, a 19 stycznia św. Józefa Sebastiana Pelczara.

 

10.Dziękujemy za życzliwe przyjęcie nas na kolędzie w minionym tygodniu, na najbliższy tydzień planujemy:

 

a)    W poniedziałek: Jegławki nowe budownictwo od godz. 15.30

 

b)    Wtorek: Karłowo od 10.00 i pl. Rynkowy od godz. 15.30

 

c)    Środa: ul. Kwiatowa od godz. 15.30

 

d)    Czwartek: Siniec, Sińczyk, Cegielnia, Rypławki od godz. 10.00

 

e)    Piątek: Brzeźnica, Kałki, Bajory od godz. 9.30 i ul. Wileńska i Piekarska od godz. 15.30

 

f)     Sobota: Wilczyny, Osikowo, Łęknica od godz. 10.00

Kolęda wyznaczona jest dla 2 kapłanów. Do poszczególnych miejscowości prosimy o przysłanie pojazdu na wyznaczoną godzinę.