Historia Parafii!


1409 - budowa kościoła jednonawowego z wieżą od zachodu w stylu gotyckim
1577, 1637, 1657, 1708/09 - renowacja kościoła po pożarach i wojnach
1718 - 1945 - pod wpływem reformacji przejęty przez ewangelików
1945 - powraca do katolików
1962 - erygowanie parafii rzymskokatolickiej
1974 - remont organów
1975 - remont dachu
1990 - odnowienie wnętrza świątyni
2001 - założenie nowego ogrzewania
2003 - odnowienie prezbiterium
2004 - remont elewacji kościoła
2005 - wymiana dachu od strony płn.
2006 - renowacja wyposażenia kościoła
2007 - wymiana dachu od strony płd.

2008 - remont organów, wymiana miecha i silnika.

Ciekawostki

1489 - (30.10) Łukasz Watzenrode Biskup Warmiński ustanawia tu wikariat
1769 - Jan Preuss z Królewca wykonuje organy
1824 - Wilhelm Biereichel z Reszla wykonuje ołtarz główny, którego ozdobą jest drewniana figurka 'Pięknej Madonny' z XV w.


Kościół w Srokowie wybudowano w 1409 roku. Poddawany on był renowacjom w latach: 1577, 1653 i 1708 - 1709. Jest to świątynia jednonawowa z wieżą od zachodu na rzucie kwadratu. 30 października 1489 roku biskup warmiński Łukasz Watzenrode ustanowił tu wikariat. Ołtarz główny w kościele z 1824 roku wykonał Wilhelm Biereichel z Reszla. Ozdobą ołtarza jest drewniana figurka Pięknej Madonny z pierwszych lat XV wieku. Organy w 1769 roku wykonał Jan Preuss z Królewca. W Srokowie obok kościoła farnego w 1450 roku wybudowano kościół polski, który rozebrano w 1725 roku. Kościół jest siedzibą parafii św. Krzyża.